Mon-Khmer Studies Journal, Articles about Nyaheun

Mon-Khmer Studies Journal Articles about Nyaheun

DJVU PDF WATSON, Richard. 1969. A note on Ta-oi, Nge’, and Nyaheun. MKS 3:130.

DJVU PDF DAVIS, John J. 1973. Notes on Nyaheun grammar. MKS 4:69-75.