Mon-Khmer Studies Journal, Articles by WATSON, Saundra K

Mon-Khmer Studies Journal Articles written by Saundra K WATSON

DJVU PDF WATSON, Saundra K. 1964. 1964. Personal pronouns in Pacoh. MKS 1:81-97.

DJVU PDF WATSON, Saundra K. 1966. Verbal affixation in Pacoh. MKS 2:15-30.

DJVU PDF WATSON, Saundra K. 1976. The Pacoh noun phrase. MKS 5:219-231.