Searching native orthography for "kau"
3 items found
kau 1 to bark Portuguese cão
kau 1 ‘nine’ (esp.in Ch card games) kao, kauw Amoy káu Douglas1899:199a  
kau 1 dog kauw Amoy káu Douglas1899:198b   (cf. Port cão