Searching native orthography for "nova"
1 item found
nova 1 nova [< Latin nova (stella)]