Mon-Khmer Languages Database Custom Dictionary
Language:Mang,   1911 entries

GLOSS IPA LANGUAGE (DIALECT) ID 
anh rểʔaː¹ ɲɔː³MangLoi2008:C:1519
anh traimoːk⁷MangLoi2008:C:701
anh vợʔɔːn³ θyː⁶MangLoi2008:C:1699
ba mươipeː³ ʑiː³MangLoi2008:C:938
ban ngàyɗoː¹ laː² niː⁶MangLoi2008:C:281
ban đầu, lúc đầulɤː¹ʔɛː³MangLoi2008:C:541
bao nhiêupaːn¹ mɛː⁴MangLoi2008:C:884
baypaj³MangLoi2008:C:901
bapeː³MangLoi2008:C:937
biết làmcaːŋ¹ ciː²MangLoi2008:C:91
biết nóicaːŋ¹ ʔɔː¹ ʔaːw³MangLoi2008:C:93
biểnʑum¹ ʑɔːŋ⁶MangLoi2008:C:1504
bong bóng cápɯŋ² pɛː⁶MangLoi2008:C:1030
bong gânʑaːt⁸ teː⁶ ʑuːt⁷MangLoi2008:C:1354
buòiɗua³MangLoi2008:C:296
buòn (đái)ʑua¹ ciː¹MangLoi2008:C:1475
buòn ngửʑɤː² θiː¹ hɔː⁴MangLoi2008:C:1407
buòn nônʔɔː¹ lɤː¹ ʑɨə⁴MangLoi2008:C:1637
buòng chuốipuoŋ⁶ paː²ɲɔː¹MangLoi2008:C:1061
buòngkɔː⁴MangLoi2008:C:438
buònʔɔː¹ vɤm¹ heː³MangLoi2008:C:1666
buổi chiềutaː¹ʑuaŋ⁶ paŋ³MangLoi2008:C:1086
buổi sángtaː²pɤːl⁶ mɔː¹MangLoi2008:C:1100
buổi trưaɗoː¹ lɤː²ʑɔŋ³MangLoi2008:C:282
buổi tối, ban đêmʑiː⁶ han³MangLoi2008:C:1438
buộc (lạt)ʑɤt⁷MangLoi2008:C:1413
buộcʑat⁷MangLoi2008:C:1369
bài háttoːŋ⁶ θɔːŋ⁶MangLoi2008:C:1257
bài họcʔɛp⁷ laː¹θɤː⁴ ʔaː¹mɔː¹MangLoi2008:C:1738
bàn bạcɓɔː³ naː⁶MangLoi2008:C:28
bàn chânpaːj¹ cuaŋ⁴MangLoi2008:C:880
bàn tayɗaːj¹ tiː²MangLoi2008:C:241
bànpaːn²MangLoi2008:C:887
bác (anh trai cửa bố)ʔɔːn³ ɲɔː²MangLoi2008:C:1697
bác, dì, mẹ ghẻmaː³ vaː²MangLoi2008:C:626
bánh (kẹo)θaː² haːj⁶MangLoi2008:C:1789
bánh dầyθaː⁶ paːj²MangLoi2008:C:1799
bánhat⁷MangLoi2008:C:360
bát lớn đựng thức ănpoː⁶MangLoi2008:C:1037
bátcɛːn⁶MangLoi2008:C:141
bây giờ, ngay, luôn (đi ngay)ʔaː¹ tuːn⁶MangLoi2008:C:1521
bã rượupɔːp⁸MangLoi2008:C:924
ɓaːŋ¹MangLoi2008:C:6
béolan²MangLoi2008:C:495
haː⁴MangLoi2008:C:324
bên cạnhtaː¹naːm²MangLoi2008:C:1084
van² løː³ ʔaː¹MangLoi2008:C:1287
bí xanhpak⁷ plua³MangLoi2008:C:905
bí đỏpaː²pak⁷ law¹MangLoi2008:C:866
paː²pak⁷MangLoi2008:C:865
bò cáiʑɨə¹ løː⁶MangLoi2008:C:1457
bò câuθɤm⁶ taː²ʔuː⁶MangLoi2008:C:1861
bò hóngɲɔŋ²MangLoi2008:C:759
bò rừngløː⁶ ʑiː⁶MangLoi2008:C:566
bò đựcʔɔːn² løː⁶MangLoi2008:C:1694
løː⁶MangLoi2008:C:565
bón (cơm)tak⁷ ʔɔː¹MangLoi2008:C:1131
bón (phân)ʔɔː¹ fɨn⁶MangLoi2008:C:1624
bóng (cây)noːŋ² hɔː⁶MangLoi2008:C:780
bóng đáipɔŋ⁴MangLoi2008:C:928
bóng đèncok⁷ ɗɛn³MangLoi2008:C:231
bóp (méo)cɨət⁷ tə¹ɓɛp⁷MangLoi2008:C:197
bóp (vơ)cɨət⁷ təː¹ɗoː³MangLoi2008:C:196
bóp còɓɛp⁸MangLoi2008:C:47
bópcɨət⁷MangLoi2008:C:195
taŋ³MangLoi2008:C:1153
bôi thuốccɔt⁷ ʑəː² θiː⁶MangLoi2008:C:136
bông (lúa)puaŋ² laːm⁶MangLoi2008:C:1060
bùnnɔːŋ²MangLoi2008:C:758
bú (sữa)ʔɔː¹ ɓuː¹MangLoi2008:C:1614
búi (tóc)paː¹vat⁷ hɔk⁷MangLoi2008:C:835
búngtɯŋ² ɗiː³MangLoi2008:C:1237
búp látaː²ɓuːl⁶ laː¹MangLoi2008:C:1093
bútɓuːt⁷MangLoi2008:C:74
băm (thịt)tɯŋ¹ ɓaːc⁷ tuː⁴MangLoi2008:C:1225
bămtɯŋ² ɓec⁷MangLoi2008:C:1233
bơi chèomaː¹ laːj³MangLoi2008:C:594
bơiluaŋ²MangLoi2008:C:581
bước lênpoːn¹ hɔː³ veː³ naː⁴MangLoi2008:C:1041
bước quapoːn¹ ʔaː²ɗɔŋ⁶MangLoi2008:C:1042
bước xuốngpoːn¹ haː³ tɛː⁴MangLoi2008:C:1040
bướcpoːn¹MangLoi2008:C:1039
bướmʔaŋ² paj³MangLoi2008:C:1596
bướng bỉnhʔɔː¹ ʔaːw¹ ham⁶ θɔn³MangLoi2008:C:1683
bướu cổnuaŋ⁴MangLoi2008:C:789
bưởipaː²pok⁷MangLoi2008:C:868
bạcɲan² pjaː²MangLoi2008:C:738
bạnnɔː³MangLoi2008:C:755
bảngmaː¹ ɓaːŋ⁶MangLoi2008:C:585
bảo vệ, để ý, chú ýʔɔː¹ vɔm¹MangLoi2008:C:1665
bảoløː¹MangLoi2008:C:559
bảytam¹ pyː³MangLoi2008:C:1137
bấc đènkɛn³ ɗɛn³MangLoi2008:C:448
bẩnpaː¹luː³MangLoi2008:C:823
bẫy (chim) nhỏʔɤp⁷MangLoi2008:C:1741
bẫy (thú) lớnɗɔːŋ⁶MangLoi2008:C:260
bậcθaŋ¹ ʔaːl⁶ ɗaː⁴MangLoi2008:C:1809
bậy bạ (làm việc gì)ɲɤː¹hɔːm⁶ ɲəː¹hoː³MangLoi2008:C:769
bắc (thang)ʔɔː¹ ɗaː⁴MangLoi2008:C:1621
bắn trúngʔɔː¹ ɓak⁷MangLoi2008:C:1613
bắn trậtʔɔː¹ ham¹ ɓak⁷MangLoi2008:C:1627
bắnʔɔː¹ cɔŋ³MangLoi2008:C:1616
bắp chânpløː¹ cuaŋ⁴MangLoi2008:C:1013
bắp cảiʑiː⁶ paː²pok⁷MangLoi2008:C:1446
bắp ngôɓɔː¹ pjɔŋ²MangLoi2008:C:24
bắp taypløː¹ tiː²MangLoi2008:C:1015
bắp thịtɓɔːŋ⁶ niː¹MangLoi2008:C:33
bắt chướclaː¹ lɤː¹ʔɛː³MangLoi2008:C:463
bắt cá bằng tayɓɔk⁷ ʔaː²MangLoi2008:C:34
bắt đầu làmtuːn⁶ tɔː¹ ciː³MangLoi2008:C:1268
bắtlaː¹MangLoi2008:C:455
bằng; phẳngɓaːŋ²MangLoi2008:C:8
bẹptəː¹ɓɛp⁷MangLoi2008:C:1190
bẻ (ngô)laː¹ pjɔŋ⁴MangLoi2008:C:468
bẻtaː²lak⁷MangLoi2008:C:1096
bếppuː⁶ paː¹ʑɨə³MangLoi2008:C:1048
bệnh tậtʑiː⁴ teː⁶ ʑiː⁴ pliɲ⁶MangLoi2008:C:1430
bịa đặtpaː⁴ plɔːŋ¹MangLoi2008:C:878
bịt lỗɓit⁷MangLoi2008:C:52
bọ chótaː²maː⁴MangLoi2008:C:1098
bọ hungʔaŋ² hyː⁶ ɲaŋ¹MangLoi2008:C:1593
bọ mạtmaː¹ mɨn¹MangLoi2008:C:602
bọ ngựaʑaː² ʔiːp³ θaː² lɛɲ³MangLoi2008:C:1346
bọ xítʔaŋ¹ myː³MangLoi2008:C:1583
bọcɓoːŋ³MangLoi2008:C:63
bỏ (không dùng)vaːŋ¹MangLoi2008:C:1283
bỏ vào (bỏ thóc vào hu)paː²ʔoː³MangLoi2008:C:875
bỏ vợvaːŋ¹ caː⁴MangLoi2008:C:1285
bỏng (thóc rang)paː¹ɗoː³MangLoi2008:C:819
bố chòngʔɔn³ cyː¹MangLoi2008:C:1708
bố dượngʔɔn³ ɲɔː²MangLoi2008:C:1709
bố vợʔɔn³ caː⁴MangLoi2008:C:1707
bốc (thức ăn)ɓɔːk⁷MangLoi2008:C:31
bốn mươipuːn² ʑiː³MangLoi2008:C:1052
bốnpuːn²MangLoi2008:C:1051
bốʔɔn³MangLoi2008:C:1706
bộtɓɔl¹MangLoi2008:C:36
bới (đất)təːŋ¹θɛː⁴MangLoi2008:C:1204
bờ hòtaː²naːm² tɤː²lɔːŋ²MangLoi2008:C:1099
bờ ruộngʔɯŋ²kan³ naː⁴MangLoi2008:C:1755
bờ sôngnaːm⁶ ʑum¹MangLoi2008:C:731
bờ, đập nướcʔɔː¹ taːk⁷MangLoi2008:C:1612
bờm ngựapaːn³ hok⁷MangLoi2008:C:888
bụi đấtʔaŋ² pøː³MangLoi2008:C:1600
bụngɗøː⁶MangLoi2008:C:288
bừapaːn¹MangLoi2008:C:883
bửa, bổ (cửi)θuak⁷MangLoi2008:C:1906
bửn rửnlɤː² møː¹ ɓak⁷MangLoi2008:C:542
cammaː¹ keːŋ⁶MangLoi2008:C:592
canh gác (nương, rẫy)poː¹ ɲaːj⁶MangLoi2008:C:1035
(canh) mặnθaŋ²MangLoi2008:C:1810
(canh) ngonθɤm³MangLoi2008:C:1852
canhʑaːŋ¹ ʔeːŋ⁶ ʑum¹MangLoi2008:C:1353
caoʑaŋ⁴MangLoi2008:C:1363
cayhɔː⁶MangLoi2008:C:362
chai tayɗɛːn³ ʔeːŋ⁴MangLoi2008:C:271
chan (canh)caːn² θaː⁶MangLoi2008:C:88
chanhmaː²cɔːm¹MangLoi2008:C:620
chen chúcpat⁷ təː²naː⁶MangLoi2008:C:915
chetaŋ⁴MangLoi2008:C:1155
chia phầnpɔn⁴MangLoi2008:C:926
chia, cắtciː¹ ʑaː⁶MangLoi2008:C:153
chim sẻθɤm⁶ pjɛːt⁷MangLoi2008:C:1860
(chim) hóttaː¹MangLoi2008:C:1068
chimθɤm⁶MangLoi2008:C:1853
chiêngpaː¹ ɲaːn²MangLoi2008:C:811
chiến đấuʔɔː¹ cɤː³MangLoi2008:C:1617
chiếulaː¹lɔː⁶MangLoi2008:C:476
chiếulɔː⁶ ʔaŋ¹ paːŋ²MangLoi2008:C:508
cho mượnʔɔː¹ ʑɔn⁴MangLoi2008:C:1669
cho phépnɤːŋ⁶ coː¹MangLoi2008:C:770
cho ănʔɔː¹ pjeːn²MangLoi2008:C:1654
cho ănʔɔː¹ θaː³ˈ⁶MangLoi2008:C:1687
choʔɔː¹MangLoi2008:C:1610
chuaɓaː¹MangLoi2008:C:1
chummaː¹ θeːŋ⁶MangLoi2008:C:613
chung quanhɗuŋ¹ ɗɔː⁴ ɗuŋ¹ ɗøː⁶MangLoi2008:C:304
chungtiː³ mak⁷MangLoi2008:C:1214
chuyềnθeː¹ təː²naː⁶MangLoi2008:C:1826
chuyện cổ tíchʔɔː¹ ɗoː³ ʔaː² heːŋ³MangLoi2008:C:1623
chuòn chuònɓɛɲ³ ɓɔŋ⁴MangLoi2008:C:45
chuòng gà, vịtʑaːn⁶MangLoi2008:C:1349
chuòng trâu, bòlɔːm⁶MangLoi2008:C:509
chuối rừngpaː²ɲɔː¹ ʑiː⁶MangLoi2008:C:862
chuối tiêuɲɔː¹leː¹MangLoi2008:C:753
chuốipaː²ɲɔː¹MangLoi2008:C:861
chuột núiʔoːŋ¹ haŋ⁶MangLoi2008:C:1764
chuộtʔoːŋ¹MangLoi2008:C:1763
chàiʑɛː⁴MangLoi2008:C:1399
chào màoθɤm⁶ paː²cuaŋ⁶MangLoi2008:C:1858
chái (nhà)θɨə² ɲua⁶MangLoi2008:C:1882
cháokacaːw⁶MangLoi2008:C:432
cháuvan⁶ θoː⁶MangLoi2008:C:1305
cháy; (cơm) cháyvat⁷MangLoi2008:C:1308
châm lửatɔm¹ ɲɛː²MangLoi2008:C:1179
chân núicɯŋ² cuaŋ⁴MangLoi2008:C:203
châncuaŋ⁴MangLoi2008:C:235
chèo (thuyền)vaːj³ ʑəː¹ɗaː⁴MangLoi2008:C:1279
chècɛː¹MangLoi2008:C:139
chémtɯŋ² tik⁷MangLoi2008:C:1245
chénpɤːj²MangLoi2008:C:948
chìa khoálɯŋ¹taːk⁸ ʔaː¹θɔː³MangLoi2008:C:557
chìmliːp⁷MangLoi2008:C:552
chìvan² laːn⁶MangLoi2008:C:1286
chích choèθɤm⁶ paːn³ maːj¹MangLoi2008:C:1859
chính giữaʔaŋ¹ ʔɔl⁶MangLoi2008:C:1591
chíntam¹ θiːn²MangLoi2008:C:1139
chínθiːn²MangLoi2008:C:1865
chòi (quả)θoː³MangLoi2008:C:1891
chòi, nụseː² taː²ɓuːl⁶MangLoi2008:C:1064
chòn bayʔaŋ² θuaj⁶MangLoi2008:C:1608
chó sóiθɔː¹ nɔː⁴MangLoi2008:C:1816
chó sănθɔː¹ cap⁷MangLoi2008:C:1815
chóitaː¹ hat⁷ ɗaːŋ⁶ mat⁷MangLoi2008:C:1070
chóng mặtmat⁷ taː⁶ lal³MangLoi2008:C:648
chóngnɛn³MangLoi2008:C:768
chóθɔː¹MangLoi2008:C:1814
chôntɤp⁸MangLoi2008:C:1211
chõ đò xôicuː²MangLoi2008:C:232
chùi, xoácɔt⁸MangLoi2008:C:137
chú, cậu, bác (chòng cửa chị bố)ʔɔːn³ ɲɔː²MangLoi2008:C:1698
chúng nó, họ (không quen)mɔː⁶ ʔaː¹ɓoː¹MangLoi2008:C:653
chúng nó, họ (quen biết)mɔː⁶ ʔaː¹ʔiː⁴MangLoi2008:C:658
chúng ta (số nhiều, gộp cả người nghe)mɔː⁶ ʔaː¹hiː²MangLoi2008:C:654
chúng tôi (hai người, số nhiều)mɔː⁶ ʔaː¹ɲiːn³MangLoi2008:C:657
chăm bón (cây tròng)ʔɔː¹ vɤm⁴MangLoi2008:C:1667
chăm chỉ, siêng năngham⁶ tɔn³MangLoi2008:C:342
chăn (trâu, bò, ngựa)lɛɲ³MangLoi2008:C:539
chăn nuôihaŋ³MangLoi2008:C:356
chăntaŋ¹ θam³MangLoi2008:C:1150
chạchʔaː² ʑen³MangLoi2008:C:1540
chạn bátɗoː² cɛːn⁶MangLoi2008:C:283
chạy theoɗɛː³ ʔaː¹tuat⁷MangLoi2008:C:269
chạyɗɛː³MangLoi2008:C:268
chảiʔɔː¹ θɨə⁶ taː¹hɔk⁷MangLoi2008:C:1692
chảolyː⁶MangLoi2008:C:584
chảy máuhaːm¹ plok⁷MangLoi2008:C:330
chảy nước muiʑum¹ hɔː³ ŋ² myː⁴MangLoi2008:C:1498
chảy; trôilyː³MangLoi2008:C:583
chấyθiː¹MangLoi2008:C:1862
chậmnaːn²MangLoi2008:C:732
chật (áo chật)nɛc⁷MangLoi2008:C:765
chậuʔaː¹ laːŋ³MangLoi2008:C:1516
chắn (gió)taŋ³ ʑiː⁴MangLoi2008:C:1154
chắn (lối đi)ʔɔː¹ taj⁴MangLoi2008:C:1656
chắt (nước)laː¹ ʑum¹MangLoi2008:C:471
chắtvan⁶ laːn²MangLoi2008:C:1297
chặt (buộc)nɛc⁷ ~ nɛk⁷MangLoi2008:C:766
chặt (cây)lɛc⁷ hɔː⁶MangLoi2008:C:537
chặt (cây)lɛːc⁷ hɔː⁶MangLoi2008:C:530
chặtlɛc⁷MangLoi2008:C:536
chẻ (tre)taːk⁷MangLoi2008:C:1112
chết bệnhθiːt⁷ tuaŋ² ʑɯŋ²ʔiːt⁷MangLoi2008:C:1879
chết di sống lạiθiːt⁷ meː³ viːt⁷ meː⁶MangLoi2008:C:1877
chết giàθiːt⁷ tuaŋ⁶ pjaː⁶MangLoi2008:C:1880
chết hụtlat⁷ θiːt⁷MangLoi2008:C:505
chết ngấtvɤm¹ hat⁷MangLoi2008:C:1318
chết nonθiːt⁷ tiː³ haː⁴MangLoi2008:C:1878
chết đuốiθiːt⁷ tuaŋ⁶ ʔaː¹mɛː⁶MangLoi2008:C:1881
chếtθiːt⁷MangLoi2008:C:1876
chỉ tayʑaː¹ ʔeːŋ⁶MangLoi2008:C:1338
chỉmaj⁴MangLoi2008:C:634
chị dâuniːŋ²MangLoi2008:C:775
chị họɓaːŋ² ɗoː¹ hɔːŋ²MangLoi2008:C:11
chịɓaːŋ²MangLoi2008:C:10
chọc (quả)hɔːk⁷MangLoi2008:C:367
chọc (tiết)paːt⁷ haːm¹MangLoi2008:C:896
chọc lỗ, đào (cử)ʔɔː¹ luŋ⁴MangLoi2008:C:1640
chọc tứcpaː²ɲɛː³MangLoi2008:C:863
chọchɔːk⁷MangLoi2008:C:368
chốiɓiː³MangLoi2008:C:51
chỗ rẽʑaː¹ lɛːw³MangLoi2008:C:1328
chộp (gà)tɯŋ¹ ɲap⁷MangLoi2008:C:1227
chột mắtmat⁷ ɗeː³MangLoi2008:C:641
chớppliː⁶MangLoi2008:C:1009
chờ đợiʑɔŋ⁶MangLoi2008:C:1379
chợɗoː¹ kaːj¹MangLoi2008:C:280
chừa hoangtɔː³ van⁶ ʑiː⁶MangLoi2008:C:1164
chừalaːp⁷MangLoi2008:C:492
chừng nào, khi nàopaːn¹ min²MangLoi2008:C:885
chử họ, chử gia tộcmɔːn² ɗam⁶MangLoi2008:C:661
chử làng, trưởng thôntɔː³ myː²MangLoi2008:C:1162
chử nợʔyː² ʔaː¹ ʔam¹MangLoi2008:C:1782
chửa (ng­ời, động vật)ɓeː¹ van⁶MangLoi2008:C:41
chửipɔj³MangLoi2008:C:925
chữa (nhà)pɛːŋ² ɲua⁶MangLoi2008:C:942
chữa bệnhcɨə⁶ ɓiɲ⁴MangLoi2008:C:181
chữcɨː⁶MangLoi2008:C:173
co giậttɔm³ ʑɤː² θiː⁶MangLoi2008:C:1182
co tayɲoːn³ ʔeːŋ⁶MangLoi2008:C:778
coi khinhlap⁷MangLoi2008:C:503
con cảvan⁶ toː⁴MangLoi2008:C:1301
con daopjaː²MangLoi2008:C:963
con dâucaŋ¹ man⁶MangLoi2008:C:118
con dơimaː¹ lɯŋ¹ɲɛɲ⁷MangLoi2008:C:598
con gáivan⁶ taː¹cɨə³MangLoi2008:C:1300
con hoangvan⁶ ʑiː⁶MangLoi2008:C:1302
con kiếnʔaŋ² maj⁶MangLoi2008:C:1594
con muỗiʔaŋ² cɔːŋ¹MangLoi2008:C:1592
con mò côivan⁶ høː²MangLoi2008:C:1295
con mọtmuat⁷MangLoi2008:C:712
con mốiʔaŋ² pjɔːn¹MangLoi2008:C:1597
con mộtvan⁶ mak⁷MangLoi2008:C:1299
con ngươi, lòng đenpɤː¹ ʔaː¹mat⁷MangLoi2008:C:947
con nuôivan⁶ haŋ⁶MangLoi2008:C:1294
con nợvan³ ʔam¹MangLoi2008:C:1290
con rể, chú rểʔaŋ¹ pjøː⁶MangLoi2008:C:1585
con thứvan⁶ ʑɨəj⁴MangLoi2008:C:1303
con traivan⁶ ʔɔːn³ cyː¹MangLoi2008:C:1304
con ómaː¹ lɯŋ¹plɔːŋ³MangLoi2008:C:599
con útvan⁶ laː⁶MangLoi2008:C:1296
congkaː¹nok⁷MangLoi2008:C:424
convan⁶MangLoi2008:C:1291
cuataːm⁶MangLoi2008:C:1115
cuhum³MangLoi2008:C:417
cuốccɔːp⁷MangLoi2008:C:132
cuối (bản)lɯŋ¹ɲaŋ¹ myː²MangLoi2008:C:556
cuốiθap⁷MangLoi2008:C:1812
cuống họngʑua¹ ŋ² ʑɔŋ³MangLoi2008:C:1479
cuống láʔyː⁶ laː¹MangLoi2008:C:1784
cuốnpɤl¹ vɛː⁴MangLoi2008:C:956
cà pháoʔaŋ² ʑɔː⁶ θaː³ ʑuː¹MangLoi2008:C:1604
càng cuacɤŋ¹ ʔiːp⁶MangLoi2008:C:144
cànhʑaːŋ¹ hɔː⁶MangLoi2008:C:1352
cào cào (bằng đầu)tan² ɓeː³MangLoi2008:C:1146
càyplaː¹ taj¹MangLoi2008:C:977
ʔaŋ² ʑoː⁶MangLoi2008:C:1605
cá sấuʑaː² ɲat³⁷ˈ⁴⁶MangLoi2008:C:1342
cá sộpʔaː¹ loːp⁷MangLoi2008:C:1517
cá trêʔaː¹ ɲaŋ¹MangLoi2008:C:1518
cá ươnʔaː² vaŋ⁶MangLoi2008:C:1539
(cá) nhảyɗɛː³MangLoi2008:C:267
các anh (hai người), các chịmɔː⁶ ʔaː¹moːk⁷MangLoi2008:C:655
các anh (hai người), các chịmɔː⁶ ʔaː¹ɓaːŋ¹MangLoi2008:C:652
các anh (nhiều người)mɔː⁶ ʔaː¹moːk⁷MangLoi2008:C:656
các loại ong khácpaː¹lɔːŋ²MangLoi2008:C:821
các loại ong khácpaː¹θuam⁶ laːŋ³MangLoi2008:C:841
(các loại) trăn hoalan⁶ ɓoː⁶ loː¹MangLoi2008:C:497
cái búakɔːn¹ ɓɔː²MangLoi2008:C:440
cái cưaʔaː¹ ʑuː³MangLoi2008:C:1526
cái cặp thanʑaː¹ ʔaːp⁷MangLoi2008:C:1337
cái giỏɓɔː⁴MangLoi2008:C:29
cái gùikaː¹ʑaŋ²MangLoi2008:C:426
cái gùiɓœː ⁴MangLoi2008:C:65
cái gậy để chọc lỗ (cái mói)ʔaj¹ hɔː⁶MangLoi2008:C:1562
cái gậy để chọc lỗ (cái mói)ʔaj¹ pjuː⁴MangLoi2008:C:1563
cái háikeːw³MangLoi2008:C:447
cái hòmʔaː¹ hɔːm³MangLoi2008:C:1514
cái khoáʔaː¹ θɔː³MangLoi2008:C:1528
cái kénvaː⁶ moːn¹MangLoi2008:C:1278
cái kéotaː¹ʑeː³MangLoi2008:C:1085
cái kẹp tócnɛːp⁷MangLoi2008:C:764
cái lao (tre, gỗ)laːm²MangLoi2008:C:482
cái lờɗoː⁴MangLoi2008:C:287
cái nútlam⁶MangLoi2008:C:494
cái phaopəː¹θal² ʔaː¹piːt⁷MangLoi2008:C:933
cái rìupeː² noːŋ⁶MangLoi2008:C:935
cái rếθɔːŋ² cuaŋ² lyː⁶MangLoi2008:C:1820
cái sẹoploːn⁶MangLoi2008:C:1022
cái thúngcəːŋ¹ tɔːŋ⁶MangLoi2008:C:142
cái túi đeokaː¹ hyː³MangLoi2008:C:420
cái đinhlɯŋ¹lɔːŋ⁶ taːk⁸MangLoi2008:C:555
cái để tuốt lúanuaŋ¹ kaː²nɔk⁷MangLoi2008:C:787
cái đụcʔaː¹ ɗøː¹MangLoi2008:C:1512
cámʔaːm¹MangLoi2008:C:1552
cán (cuốc), cái thuổngɓɔːŋ⁶ cɔːp⁷MangLoi2008:C:32
cán daoɓɔŋ⁶ pjaː²MangLoi2008:C:39
cánh camʔaŋ² ɲɨə²MangLoi2008:C:1595
cánh chimʑaː¹ naŋ⁶MangLoi2008:C:1331
cánh cửanaŋ⁶MangLoi2008:C:745
cánh nỏlaː³MangLoi2008:C:477
cánh taypløː² luaŋ⁶MangLoi2008:C:1020
cánh đòngθɛː¹ naː⁴MangLoi2008:C:1825
cáomaː¹ θaj¹MangLoi2008:C:612
cátʔaː² mat⁷MangLoi2008:C:1535
cáu, gắt, để bụngʑøː¹ ɗoː¹ ɗøː⁶MangLoi2008:C:1469
ʔaː¹MangLoi2008:C:1511
cân (kilogam)kɯːn¹ mɛː⁴MangLoi2008:C:449
câu chuyệntoːŋ⁶ ʔaː¹ɗoː³MangLoi2008:C:1256
câu cáʔɔː¹ ʔaː¹piːt⁷MangLoi2008:C:1680
cây bôngplaŋ¹ paː²pɛː⁶MangLoi2008:C:993
cây chàmplaŋ¹ hoːŋ⁶MangLoi2008:C:988
cây cọplaŋ¹ tɔː⁶MangLoi2008:C:995
cây dâu dapaː¹cuː⁴MangLoi2008:C:816
cây dừaplaŋ¹ paː²laːŋ⁶MangLoi2008:C:992
cây khếplaŋ¹ maː¹kuaŋ³MangLoi2008:C:991
cây meplaŋ¹ ɓɔː¹ ɓɛː⁶MangLoi2008:C:985
cây mâyʑua¹ niː⁶MangLoi2008:C:1478
cây quếplaŋ¹ heːŋ¹MangLoi2008:C:987
cây vảipaː¹ pluːk⁷MangLoi2008:C:813
cây đaplaŋ¹ ɓuaŋ⁶MangLoi2008:C:986
cây ổiplaŋ¹ maː¹ ʔuːj⁶MangLoi2008:C:990
(cây) đổhɔː⁶ lak⁷MangLoi2008:C:365
câyhɔː⁶MangLoi2008:C:363
cãiʔɔː¹ paː²ʔaː⁶MangLoi2008:C:1650
có (thích)ʑɨː³ tɔː³MangLoi2008:C:1426
cócʔaː² ʑuː⁶MangLoi2008:C:1543
ʔeː¹MangLoi2008:C:1718
cô dâucaŋ¹ man⁶MangLoi2008:C:117
công (con)ʔam³MangLoi2008:C:1573
côngθɤm⁶ leːŋ⁶MangLoi2008:C:1857
cùnɗyː³MangLoi2008:C:305
cú mèoθɤm⁶ laː² loː³MangLoi2008:C:1855
cúc (áo)kat⁷ θua⁶MangLoi2008:C:437
cúi đầutɯŋ² muk⁷ cɯːŋ²lɔː²MangLoi2008:C:1240
cúngciː² ʑuaŋ⁴MangLoi2008:C:167
cơm nếpθaː⁶ hoː⁶MangLoi2008:C:1796
cơm tẻθaː⁶ kaː¹cɛː⁴MangLoi2008:C:1797
(cơm) khêθɤːj¹ vat⁷MangLoi2008:C:1845
cơm, xôiθaː⁶MangLoi2008:C:1795
cơn lốcʔəŋ¹ vaj³MangLoi2008:C:1734
cưaʑuː³MangLoi2008:C:1473
cươi (ngựa)ʔɔː¹ ɗɔː⁶ ʑeː¹MangLoi2008:C:1622
cưới; đám cướiciː² puː⁴MangLoi2008:C:163
cười gượngciː¹ ləː⁶ ɲua³MangLoi2008:C:149
cườiɲua³MangLoi2008:C:782
cạnɲat⁷MangLoi2008:C:746
cạnɲat⁷MangLoi2008:C:747
cạo lôngʑeːt⁷ hoːk⁷MangLoi2008:C:1404
cạo; chuốtʑeːt⁷MangLoi2008:C:1403
cạp quầnpaː¹cuaŋ⁴MangLoi2008:C:818
cảmʑiː³ pløː¹ caːŋ⁴MangLoi2008:C:1425
cấtʑøː³MangLoi2008:C:1470
cấuθat⁷MangLoi2008:C:1813
cấyθam³ laːm⁶MangLoi2008:C:1805
cầm máuɓit⁷ haːm²MangLoi2008:C:53
cầmʔaːŋ¹MangLoi2008:C:1554
cần câuʔaj⁴ ʔaː¹piːt⁷MangLoi2008:C:1570
cần cùham⁶ tɔn³MangLoi2008:C:341
cần uống rượuploːŋ²MangLoi2008:C:1023
cầu vòngnuaŋ⁶ taːt⁷MangLoi2008:C:792
cầuɗuaŋ⁶MangLoi2008:C:303
cầymaː¹ muaŋ⁶MangLoi2008:C:603
cắnʔan¹MangLoi2008:C:1576
cắp (nách)ɓat⁷ cɯŋ² luaŋ⁶MangLoi2008:C:21
cọ (nòi)taː²vaːt⁷MangLoi2008:C:1102
cọc chèomaː¹ laːj³MangLoi2008:C:595
cỏ lauʔaŋ¹ taŋ¹MangLoi2008:C:1586
cỏ tranhplaŋ⁶MangLoi2008:C:997
cỏʑan⁴MangLoi2008:C:1360
cố gắngplɔk⁷ ʔɛː³MangLoi2008:C:1003
cốcʔɔː¹ kaː⁶ ɗək⁷MangLoi2008:C:1632
cối nướcɗɨəŋ³MangLoi2008:C:278
cối xay bộtluːj³MangLoi2008:C:570
cổ taycɯŋ⁶ tiː²MangLoi2008:C:210
cổng (làng)kɔŋ³ tøː³ puŋ⁴MangLoi2008:C:446
cổcɯŋ² ʔuːŋ¹MangLoi2008:C:209
cột conʑaŋ⁶ haː⁴MangLoi2008:C:1365
cột cáiʑaŋ⁶ tuːj³MangLoi2008:C:1367
cộtʑaŋ⁶ ɲua⁶MangLoi2008:C:1366
cụ bàcoːŋ² ʔuː³MangLoi2008:C:229
cụ ôngmɔn² ʔuː³MangLoi2008:C:666
cục đákɔːn⁶ ʑeː¹MangLoi2008:C:443
cụʔuː³MangLoi2008:C:1773
cứngʑoːp⁷MangLoi2008:C:1471
cứt, ráyɲaŋ¹ ŋ² teː⁶MangLoi2008:C:742
cứtɲaŋ¹MangLoi2008:C:740
cử cảiʑiː⁶ ɗɔːŋ⁶MangLoi2008:C:1435
cử màiplaŋ¹ hoːŋ⁶MangLoi2008:C:989
cử màiʑɨə⁶ ʑuaMangLoi2008:C:1464
cử nâupaː²hiː¹MangLoi2008:C:856
cửa hòi mônʔɔː¹ cuaŋ³MangLoi2008:C:1619
cửa ra vàopuːŋ² toː⁴MangLoi2008:C:1054
cửa sôngtiː¹ ʔoː¹ ʑum³MangLoi2008:C:1213
cửa sổpuːŋ² haː⁴MangLoi2008:C:1053
cửihyː³MangLoi2008:C:419
cửɗɔŋ⁶MangLoi2008:C:266
cựa gàθaː¹ hœː⁶MangLoi2008:C:1786
daivɛː³MangLoi2008:C:1313
dao phátpjaː² laː¹loː³MangLoi2008:C:965
dao phátpjaː¹ ləː⁶ loː³MangLoi2008:C:962
dao rựa (chặt xương)pjaː² laː¹ ɓaːŋ²MangLoi2008:C:964
dahaːk⁷MangLoi2008:C:327
diều hâumaː¹ laːŋ¹MangLoi2008:C:596
doạhɤː⁴MangLoi2008:C:399
dung cảmvɤm¹ ʑoːk⁷MangLoi2008:C:1320
duỗi taytaːt⁷ ʔeːŋ⁶MangLoi2008:C:1124
dàiliːŋ³MangLoi2008:C:551
dàyɗam²MangLoi2008:C:250
dáipaː¹θal¹MangLoi2008:C:838
dân tộcθiːn³ haː³MangLoi2008:C:1869
dânvan⁶ plaj³MangLoi2008:C:1292
dây câuʑua⁴ ʔaː¹piːt⁷MangLoi2008:C:1486
dây nỏplɛː³MangLoi2008:C:1006
dây đànʑua¹ tɨːŋ³MangLoi2008:C:1480
dãy núimuaŋ² ʑiː⁶MangLoi2008:C:711
dê nhàɓaː⁶ lɛː²MangLoi2008:C:3
dòipøː¹MangLoi2008:C:1033
dùi trốngtɨːŋ¹ ploː² kɔŋ³MangLoi2008:C:1218
dúiʔaː² θɔt⁷MangLoi2008:C:1544
dơ (nhà)θiː³ ɲua⁶MangLoi2008:C:1863
dư, thừa; rậmlua³MangLoi2008:C:578
dưa bởpaː¹vaː⁶ luaŋ5MangLoi2008:C:832
dưa hấupaː¹vaː⁶ ʑum³MangLoi2008:C:833
dưapaː¹vaː⁶MangLoi2008:C:831
dượng (chòng cửa em gái mẹ)ʔɔːn³ ɲɔː²MangLoi2008:C:1696
dạ conluaj⁴MangLoi2008:C:580
dạ dàylaː¹ toː⁴MangLoi2008:C:469
dạy, họcʔɛp⁷MangLoi2008:C:1737
dải buộcpaŋ¹MangLoi2008:C:911
dấu chânʑaː⁶ cuaŋ⁴MangLoi2008:C:1347
dầu (đốt)pjɔn⁶ teː⁶MangLoi2008:C:971
dẫnpaː²cɨː³MangLoi2008:C:854
dắt (ngựa)θiɲ³MangLoi2008:C:1886
dẹtløː⁴MangLoi2008:C:564
dẻ (hạt dẻ)paː² tiː⁶MangLoi2008:C:848
dẻolaː¹ møː³MangLoi2008:C:466
dếʔaː² loː³MangLoi2008:C:1534
dệt (vải)taːn⁶MangLoi2008:C:1120
dọc đườngtuat⁷ ʑaː¹MangLoi2008:C:1274
dọcpɯŋ¹ taː³MangLoi2008:C:1027
dọi (nhà)θuak⁸ ɲua⁶MangLoi2008:C:1907
dởkaː¹caː²MangLoi2008:C:422
dứanuat⁷MangLoi2008:C:793
dữɲɛː³MangLoi2008:C:763
dựa vàopaː²ɓɔː¹MangLoi2008:C:853
dựa vàopaː¹tɛːt⁷MangLoi2008:C:829
dựng (cột)paː¹pøː² ʑaŋ⁶MangLoi2008:C:828
em gáiʑam⁶ taː¹cɨə⁶MangLoi2008:C:1358
em traiʑam⁶ ʔɔːn³ cyː¹MangLoi2008:C:1359
gaiʑaː² ɓak⁷MangLoi2008:C:1340
gan dạtaː² ʑɔː⁶MangLoi2008:C:1092
gang tayʔaːp⁷MangLoi2008:C:1555
gantɔː⁴MangLoi2008:C:1166
ghenciː² ɲɛː⁶MangLoi2008:C:160
ghèn, rửmat⁷ ɓaːj⁴MangLoi2008:C:639
ghét (động từ)caŋ⁴MangLoi2008:C:123
ghétθuː² təː² haːk⁷MangLoi2008:C:1896
ghẻ; ngứaɲaː⁴MangLoi2008:C:719
ghếtaŋ³MangLoi2008:C:1152
gia đìnhhaː³ ɲua⁶MangLoi2008:C:316
gian (nhà)hɔːŋ¹ ɲua⁶MangLoi2008:C:370
giang tayθɤl² ʔeːŋ⁶MangLoi2008:C:1851
giangʑua¹ naːŋ⁶MangLoi2008:C:1477
giaoθua¹ ʑɔk⁷MangLoi2008:C:1901
giun (ở người, động vật)θaː² ʑua⁶MangLoi2008:C:1793
giunʔaː¹ tuat⁷MangLoi2008:C:1523
già đipjaː¹ coː¹MangLoi2008:C:961
giàn (để lúa, ngô) trên bếpcaːŋ⁶MangLoi2008:C:105
giàn bếphɔːŋ⁶ paː¹ʑɨə³MangLoi2008:C:373
giàucuː⁴MangLoi2008:C:233
giàyhaːj²MangLoi2008:C:326
giàpjaː³MangLoi2008:C:966
giá cảpuː¹MangLoi2008:C:1043
giánʔaŋ² teː³MangLoi2008:C:1602
giáoplaːt⁷MangLoi2008:C:983
giã (gạo)ɓuːk⁷MangLoi2008:C:72
giònʑɛːm³MangLoi2008:C:1401
gió dướiʑiː⁶ hɔː¹ cɯŋ¹maː²MangLoi2008:C:1439
gió ngangʑiː⁶ hɔː¹ pɯŋ¹ɓaːŋ²MangLoi2008:C:1441
gió trờnʑiː⁶ hɔː¹ la²haːŋ³MangLoi2008:C:1440
gió xoáypɤj² huː⁴MangLoi2008:C:950
(gió) thổiʑiː⁴ puː²MangLoi2008:C:1429
gióʑiː⁴MangLoi2008:C:1428
giúp đơ (làm việc gì)cɔiː³MangLoi2008:C:133
giơ taypɯːŋ² taː¹ ʔeːŋ⁶MangLoi2008:C:1026
giườngcɔːŋ²MangLoi2008:C:130
giả (tiền giả)ham¹ cɤː³MangLoi2008:C:333
giấu, nấptɔːn³MangLoi2008:C:1169
giẫmtiːn¹MangLoi2008:C:1217
giậm chântɯŋ² taːm¹ cuaŋ⁴MangLoi2008:C:1244
giật (lấy)hɔːt⁷ ʔɔː⁴MangLoi2008:C:374
giật lùiviːt³ ɗuaŋ¹ ɲaŋ¹MangLoi2008:C:1322
giật mìnhtaː²ʑak⁷MangLoi2008:C:1103
giặtpuː³MangLoi2008:C:1047
giếngtɯŋ² ɓoːŋ⁶ ʑuːm³MangLoi2008:C:1235
giếttaː¹θiːt⁷MangLoi2008:C:1087
giọng nóiʑɔŋ¹MangLoi2008:C:1376
giống nhauloː³ naː⁶MangLoi2008:C:563
giữkam¹MangLoi2008:C:434
go kiếnθɤm⁶ ɗan³MangLoi2008:C:1854
goámaː¹ høː²MangLoi2008:C:590
g­ơmlaːm¹MangLoi2008:C:481
gà máicɨəj⁶ maː³MangLoi2008:C:185
gà rừngcɨəj⁶ liː⁶MangLoi2008:C:184
gà trốngcɨəj⁶ ʔɔn⁶MangLoi2008:C:191
gà đẻ (trứng)ʔɔː¹ ʑua⁶MangLoi2008:C:1676
(gà) gáyʔɔː¹ ʑuaŋ⁶MangLoi2008:C:1678
gàu (đầu)ɗəːm² paːj⁴MangLoi2008:C:270
cɨəj⁶MangLoi2008:C:183
gác, canhkaːk⁷MangLoi2008:C:429
gánh lúanaːk⁷ laːm⁶MangLoi2008:C:727
gáo múc nướckaː¹coːk⁷MangLoi2008:C:423
gân láʑɨə⁶ laː¹MangLoi2008:C:1463
gânʑɤː⁶ høː¹MangLoi2008:C:1411
gãy xươngcaːŋ⁴ lak⁷MangLoi2008:C:99
gò máʔaː¹ tuam² puŋ⁶MangLoi2008:C:1522
góitɔːk⁷MangLoi2008:C:1167
gót chânɗɨə¹ cuaŋ⁴MangLoi2008:C:274
gõ trốngʔoːŋ³ kɔŋ³MangLoi2008:C:1766
ʔoːŋ³MangLoi2008:C:1765
gù, còngkaː² ɗoːŋ²MangLoi2008:C:427
gùi (lúa)ɓøː¹ laːm⁶MangLoi2008:C:59
gươngvɛːn³MangLoi2008:C:1316
gạc nai, sừng (trâu, bò)ʔaː¹MangLoi2008:C:1510
gạoɓaːk⁸MangLoi2008:C:5
gấcpaː²vaː⁶ tiː² haːŋ⁶MangLoi2008:C:870
gấu váytɛːp⁷ hiːn²MangLoi2008:C:1205
gấucɨə¹MangLoi2008:C:179
gầm sàntuaŋ⁶ ɲua⁶MangLoi2008:C:1272
gầnɓɔː¹MangLoi2008:C:22
gầyʑuam⁴MangLoi2008:C:1489
gậy để chòi (quả)ʔaj¹MangLoi2008:C:1561
gắp (thức ăn)ʔip⁷ ʔaː¹ʑiː⁶MangLoi2008:C:1748
gặm (xương)ʔɛː¹ caːŋ⁴MangLoi2008:C:1721
gặppɔː⁴MangLoi2008:C:920
gặtlaː¹ laːm⁶MangLoi2008:C:460
gọi (chó)taː³MangLoi2008:C:1105
gốcʔyː² hɔː⁶MangLoi2008:C:1780
gốimɔːn²MangLoi2008:C:660
gỗhɔː⁶MangLoi2008:C:364
gội đầuʔɔː¹ cɯŋ² lɔː²MangLoi2008:C:1618
gừngvuaŋ²MangLoi2008:C:1326
gửiθeː³MangLoi2008:C:1831
hai mươi mốtcaj¹ mak⁷MangLoi2008:C:110
hai mươicaj¹ mɛː⁴MangLoi2008:C:111
hai trămʑɛː¹ ʑaːn⁶MangLoi2008:C:1384
haiʑɨəj⁴MangLoi2008:C:1465
hangluːŋ⁶ laːŋ¹MangLoi2008:C:574
hangluːŋ⁶ teː⁶MangLoi2008:C:577
henθəː² ɲɨː³MangLoi2008:C:1830
hiềnɲɔːm¹MangLoi2008:C:756
hoa chuốipaː²ɗɔː¹MangLoi2008:C:855
(hoa) nởseː⁴ ɲaːŋ¹MangLoi2008:C:1066
(hoa) tànseː⁶ ʑuː¹MangLoi2008:C:1067
hoaseː⁴MangLoi2008:C:1065
hoʔɔː¹ hoː⁴MangLoi2008:C:1629
hoà (không ai thắng, không ai thua)ɓak⁷ naː⁶MangLoi2008:C:14
hoà thuậnpaː²vɤm¹ ɓak⁷MangLoi2008:C:871
huýchʔɔː¹ tɯŋ² ploː⁶ ʔaː¹θaːk⁷MangLoi2008:C:1664
h­ hạityː¹ θan¹MangLoi2008:C:1276
hàmpaːŋ¹ muːn²MangLoi2008:C:892
hàng hoáʔɔːŋ² ʑɔk⁷MangLoi2008:C:1700
hàng rào (vườn)ɗaːl⁶ ʔoːm⁶MangLoi2008:C:242
hàng ràotaj⁴MangLoi2008:C:1128
hàng xómmyː² mak⁷MangLoi2008:C:714
hànhɓua³MangLoi2008:C:76
há miệngɲaːŋ¹ ŋ² tøː⁶MangLoi2008:C:734
hái (rau)laː¹ ʑiː⁶MangLoi2008:C:470
hát giao duyênʔɔː¹ θɔːŋ⁶ taː¹ naː⁶MangLoi2008:C:1690
hát trong tang lễʔɔː¹ liɲ¹MangLoi2008:C:1638
hát đối (nam nữ)ɓaː² ʔaː⁴MangLoi2008:C:2
hátʔɔː¹ θɔːŋ⁶MangLoi2008:C:1689
hâm (nóng)paː¹piːt⁷MangLoi2008:C:826
híthic⁷MangLoi2008:C:406
hòi hộpplaːk⁷ pɤː² plɤːk⁷MangLoi2008:C:982
hòi đóθɤː¹min¹MangLoi2008:C:1837
hòn dái (trứng dái)caːŋ⁶ paː¹θal¹MangLoi2008:C:106
hóccaːŋ¹ ɓak⁷MangLoi2008:C:90
hôm kianiː⁶ lɤː²ʔeː³ ʔaː⁴MangLoi2008:C:773
hôm kìaʑɔk⁷ niː⁶ paːn³ niː⁶ miː³ ʔaː⁴MangLoi2008:C:1373
hôm nayniː⁶ ʔa²nin⁶MangLoi2008:C:772
hôm quaniː⁶ paːn³MangLoi2008:C:774
hôngcɯŋ² naːj⁶MangLoi2008:C:206
húcʔɔː¹ ʔaː⁴MangLoi2008:C:1682
húpθəː² huːj¹MangLoi2008:C:1828
hút thuốcɓuːt⁷ ʔaŋ²kan³MangLoi2008:C:75
hơi nướchoː¹ ʑum¹MangLoi2008:C:408
hơi thởʑiː⁶ vəm²MangLoi2008:C:1434
hươutiːp⁷MangLoi2008:C:1220
hạ giátaː²lɔːt⁷ puː¹MangLoi2008:C:1097
hạchcaːŋ⁴ ʔaː¹cuam³MangLoi2008:C:104
hạn hánʑuaŋ⁶ ʔɛː³ ɗɔː⁴MangLoi2008:C:1493
hạt ngôcaːŋ⁶ pjɔŋ²MangLoi2008:C:107
hạt thóchɤj¹ laːm⁶MangLoi2008:C:400
hạt tiêumaː¹ piːt⁷MangLoi2008:C:607
hạtcaːŋ² hɔː⁶MangLoi2008:C:95
hắc làopaːn²MangLoi2008:C:886
hắttaː¹ həːp⁷ ʑuːm¹MangLoi2008:C:1071
hẹpʔɛːp⁷MangLoi2008:C:1732
họ hàngθiːn³ θaːj²MangLoi2008:C:1873
họ ngoạiθiːn³ ɓoː⁶MangLoi2008:C:1868
họ nộiθiːn³ ʔɔn²MangLoi2008:C:1871
học sinhhɔk⁸ θiɲ¹MangLoi2008:C:387
họθiːn³MangLoi2008:C:1867
hỏi, đòiɓɔː³MangLoi2008:C:26
hổ manghan¹ ʑaː¹MangLoi2008:C:348
hổɲɨə¹MangLoi2008:C:776
hỗn láopaːw³ maːw⁴MangLoi2008:C:900
hộp đànɗɔŋ² tɨːŋ³MangLoi2008:C:264
hờnciː¹ kuaj⁶MangLoi2008:C:148
hởtəː² lɔː¹MangLoi2008:C:1193
hứahɛːn⁴MangLoi2008:C:393
hứng (n­ớc)tɔː¹ ʔaː²tuaŋ⁶MangLoi2008:C:1160
hứng (quả)ʔɔːŋ³MangLoi2008:C:1701
khaiθɤːj¹ haːŋ²MangLoi2008:C:1842
khe phaiɓɔŋ¹ ɗan¹MangLoi2008:C:37
khi đó, dạo ấyθɤː¹ min²MangLoi2008:C:1836
khiêngʔɔː¹ naːk⁷MangLoi2008:C:1644
khoai sọθoː¹MangLoi2008:C:1887
khoaiʑɨə⁶MangLoi2008:C:1461
khoanh tayθoːk⁷ tiː¹MangLoi2008:C:1893
khoɓɔŋ²MangLoi2008:C:38
khoác (túi)ʔaːp⁷ taː² laː² hɔː⁶MangLoi2008:C:1556
khoẻ bệnh, lànhʔɛː¹ tɔk⁷MangLoi2008:C:1722
khoẻʔɛː³MangLoi2008:C:1728
khu vựchɔːŋ⁶MangLoi2008:C:371
khuy (áo)luːŋ² θua⁶MangLoi2008:C:573
khuây khoảpəː²θaːŋ³ pəː²vɤm¹MangLoi2008:C:936
khuấy (cháo)ʔaŋ¹ viː⁴ ka¹caːw³MangLoi2008:C:1587
khuỷu taytɯŋ¹ ploː⁶ ʔaː¹ θaːk⁷MangLoi2008:C:1230
khác nhauham¹ loː³MangLoi2008:C:336
kháchʔɛːk⁷MangLoi2008:C:1729
khám bệnhkaːm³ ɓiɲ⁴MangLoi2008:C:430
khâuʑiːp⁷MangLoi2008:C:1456
khéo léo (làm việc gì)ʔeːŋ⁶ laː² møː¹MangLoi2008:C:1731
khó thởʑiː⁶ ɗoː¹ ɗøː⁶MangLoi2008:C:1436
khóc lóc, than vanɲaːm¹ ɗɔː¹MangLoi2008:C:729
khócɲaːm¹MangLoi2008:C:728
khóiʔyː²MangLoi2008:C:1778
khôn ngoanʔiː¹MangLoi2008:C:1742
không (làm) nổiciː¹ ham⁶ tɔː³MangLoi2008:C:146
không maymiːn¹ haːm⁶ ʑɨə³MangLoi2008:C:693
không muốnham⁶ mak⁷MangLoi2008:C:340
không sợham¹ təː²ʑɔː⁶MangLoi2008:C:337
không tinham⁶ θɔːn³MangLoi2008:C:343
khôʔaː³MangLoi2008:C:1545
khăn quàngtaː¹laːŋ⁶ hɔː⁶MangLoi2008:C:1080
khăn rửa mặttaː¹laːŋ⁶ hɔː⁶ ʔɔː¹ paː³MangLoi2008:C:1082
khăn đội đầutaː¹laːŋ⁶ hɔː⁶ ɗuː³MangLoi2008:C:1081
khạcʔɔː¹ tɯŋ² kaːk⁸MangLoi2008:C:1661
khấnʔɔː¹ laj⁴MangLoi2008:C:1633
khỉʔuj²MangLoi2008:C:1776
khốhiːn² ʔɔn¹ θyː¹MangLoi2008:C:403
khổtɔk⁷MangLoi2008:C:1176
khớp tay, chântɔn² caːŋ⁴MangLoi2008:C:1184
kimtot⁸MangLoi2008:C:1259
kinh nguyệtɗɛːn⁶ nɔː¹MangLoi2008:C:272
kiết lịʑiː¹ tuaŋ⁶ taːj³MangLoi2008:C:1417
kiềngcuaŋ⁴ voː⁴MangLoi2008:C:238
kiệuʑum¹ θiːn¹MangLoi2008:C:1507
kèn lálaː¹ lɔm²MangLoi2008:C:461
kèopak⁷ ɗaːl⁶MangLoi2008:C:904
kéo lờntat⁷ hɔː³ veː³ naː⁴MangLoi2008:C:1158
kéo ra, rút rapaː² plɔk⁷MangLoi2008:C:846
kéo sợitɤt⁷MangLoi2008:C:1212
kéo xuốngtat⁷ haː³ tɛː¹MangLoi2008:C:1157
kì (lưng)pəj² huː²MangLoi2008:C:944
kì đàmaː¹ ɗɔː¹ ʑeː¹MangLoi2008:C:588
kính trọngʔɔː¹ cɔː⁶MangLoi2008:C:1615
kínʑiː³MangLoi2008:C:1419
kẹp (tóc)ʔɔː¹ nɛːp⁷ taː¹hɔk⁷MangLoi2008:C:1647
kẽ taypaj⁶ vaː³ ʔeːŋ⁶MangLoi2008:C:902
kể chuyệnʔɔː¹ ʔaː²ɗoː³MangLoi2008:C:1681
lang benpaːn⁴MangLoi2008:C:890
laoʔan⁴MangLoi2008:C:1582
lim dim (mắt)mat⁷ paː²ʑeː³MangLoi2008:C:647
limʔaː² hɔk⁷MangLoi2008:C:1533
linh hònmiːn³MangLoi2008:C:695
linh hònɓuːn²MangLoi2008:C:73
linh hònɲyː⁶MangLoi2008:C:795
liếmtuak⁷MangLoi2008:C:1269
liệthaː¹ cuaŋ⁶ lak⁷MangLoi2008:C:308
lo lắnghɛːŋ³ hoː³MangLoi2008:C:397
lo, sợpaː² ʑeː³ mat⁷MangLoi2008:C:852
lohɛːŋ³MangLoi2008:C:396
loãnghiːŋ²MangLoi2008:C:404
loại chuột toʔoːŋ³ ʑəː¹ heːŋ⁶MangLoi2008:C:1768
luʑum¹ ɗan⁴MangLoi2008:C:1495
luòngʑaŋ⁶ ɗaŋ¹MangLoi2008:C:1364
luộchan²MangLoi2008:C:351
l­ngʔaː² ɗɔː⁴MangLoi2008:C:1531
l­ườm, nguýtciː¹ mat⁷ han⁶MangLoi2008:C:150
l­ời biếngcaːn³MangLoi2008:C:89
l­ợm, nhặt (quả)ʔɛp⁷MangLoi2008:C:1736
làm (cái gì) choʔuː² ciː³MangLoi2008:C:1772
làm (cỏ)ʔɔː¹ ʑan⁴MangLoi2008:C:1668
làm (mắm)ciː² ʑum¹ mɤm³MangLoi2008:C:168
làm (nhà)ciː² ɲua⁶MangLoi2008:C:161
làm cho rungpaː¹tøː³MangLoi2008:C:830
làm việcciː² ʑɔk⁷MangLoi2008:C:165
làmciː¹MangLoi2008:C:145
làng, bảnmyː²MangLoi2008:C:713
lát (sàn)ʔɔː¹ pak⁷MangLoi2008:C:1651
laː¹MangLoi2008:C:454
lâuθuaŋ⁴MangLoi2008:C:1910
lên chắp (mắt)pløː² laː²ɗiː²MangLoi2008:C:1019
lên câyʔøː¹ plaŋ¹ hɔː⁶MangLoi2008:C:1758
lên dây đànpaː¹ʑaɲ³ ʑua¹tɨːŋ³MangLoi2008:C:836
lênʔøː¹MangLoi2008:C:1757
θɤː² liː²MangLoi2008:C:1838
lítnaːj¹ mɛː⁴MangLoi2008:C:720
lòilɛː³MangLoi2008:C:528
lòng gà (chim)ʑɔŋ⁶MangLoi2008:C:1378
lòng sôngŋ² ʔɔl⁶ ʑum³MangLoi2008:C:807
lòng trắng trứngθua¹MangLoi2008:C:1899
lòng trắngcɯŋ² ʔoː¹ mat⁷MangLoi2008:C:208
lòng đỏ trứngɲaːj²MangLoi2008:C:722
lôi, dương cungtat⁷MangLoi2008:C:1156
lông (ở cây)hɔk⁷ hɔː⁶MangLoi2008:C:380
lông chimhɔk⁷ θɤm⁶MangLoi2008:C:384
lông mày, lông mihɔk⁷mat⁷MangLoi2008:C:386
lông nhímɗɔːŋ⁶ piː¹MangLoi2008:C:261
lônghɔk⁷MangLoi2008:C:375
lônghɔk⁷MangLoi2008:C:376
lõmtaː¹ lok⁷MangLoi2008:C:1073
lùa (trâu), đuổi điplɤː²MangLoi2008:C:1008
lúa nếplaːm⁶ kaː¹cɛː¹MangLoi2008:C:484
lúa tẻlaːm⁶ hoː⁶MangLoi2008:C:485
lúa, thóclaːm⁶MangLoi2008:C:483
lúc saulɤː¹ hiː²MangLoi2008:C:540
lúc trước, lúc n·ycɯŋ¹ ŋ¹ naː⁴MangLoi2008:C:202
lăntɯŋ² ɗeː⁶MangLoi2008:C:1236
lươi (mai)pjoː¹ laː⁴MangLoi2008:C:973
lươi câuʔɯŋ²taːk⁷ ʔaː¹piːt⁷MangLoi2008:C:1756
lươi daoʔam³ pjaː²MangLoi2008:C:1574
lươiŋ² taːk⁸MangLoi2008:C:802
lướimɔːŋ⁴MangLoi2008:C:662
lược chải chấyθɨə⁶ ɗɤm²MangLoi2008:C:1884
lược thưaθɨə⁶ θaːŋ⁴MangLoi2008:C:1885
lượcθɨə⁶ ~ θua⁶MangLoi2008:C:1883
lạc đườnglɔŋ¹ ʑaː⁴MangLoi2008:C:517
lạcmaː³ lɔː¹MangLoi2008:C:624
lạtθaː¹ ʑua³MangLoi2008:C:1787
lạpɤl¹ ɗɤːk⁷MangLoi2008:C:955
lấp (đ­ờng đi)tom¹MangLoi2008:C:1258
lấy chòngʔɔː¹ cyː¹MangLoi2008:C:1620
lấy vợlaː¹ caː⁴MangLoi2008:C:456
lấytoː⁴MangLoi2008:C:1253
lẫn lộn (quờn)kɔːn¹ kua¹MangLoi2008:C:441
lẫy (cò) nỏθaŋ¹ lɤj⁶MangLoi2008:C:1808
lật ngiêngpal²MangLoi2008:C:908
lật ngửapal¹MangLoi2008:C:907
lật sấppal¹MangLoi2008:C:906
lều nươngɲua⁶ lɔŋ⁴MangLoi2008:C:785
lễ độcɔː¹ leː³MangLoi2008:C:126
lịchlɛːn³MangLoi2008:C:531
lỏng (buộc)luaj³MangLoi2008:C:579
lồn, âm vật, âm đạoθeː²MangLoi2008:C:1827
lỗ muiluːŋ² ʔɯŋ¹myː²MangLoi2008:C:572
lỗ tailuːŋ⁶ laːŋ¹ ŋ² teː⁶MangLoi2008:C:575
lỗluːŋ⁶ laːŋ¹ toː²MangLoi2008:C:576
lộ hầucaːŋ⁴ pəː¹maːŋ⁶MangLoi2008:C:101
lộilɛː¹MangLoi2008:C:523
lột (da)loːt⁷ haːk⁸MangLoi2008:C:568
lột vỏ (cây)pɔː¹ ɗɔː² hɔː⁶MangLoi2008:C:919
lớn, tohaː¹ toː⁴MangLoi2008:C:310
lớnhaː¹toː⁴MangLoi2008:C:312
lớplɤːp⁷MangLoi2008:C:545
lờn dốcʔøː¹ taːŋ²pɔː³MangLoi2008:C:1759
lởhuː¹ plɔm²MangLoi2008:C:411
lợi (nướu)cɯŋ² han⁶MangLoi2008:C:204
lợn (rừng) đànɓuː¹ ʔɔn³ pɛːn⁶ ɗɔː¹MangLoi2008:C:67
lợn rừngɓuː¹ ʔɔn³MangLoi2008:C:66
lợn độcɓuː¹ ʔɔn³ taː² loːŋ⁶MangLoi2008:C:68
lợp (mái)lɯŋ¹ɓak⁷MangLoi2008:C:554
lụtʑum¹ toː²MangLoi2008:C:1503
lửaɲɛː²MangLoi2008:C:762
ma ám, ma làmɓliː⁴ ciː²MangLoi2008:C:56
mai cuapɔːk⁷MangLoi2008:C:921
mai rùaʑaː² pɔːk⁷MangLoi2008:C:1343
maiplaŋ¹ tɔː⁶MangLoi2008:C:994
mang cáθaː⁶ ɲaːp⁷ ʔaː¹MangLoi2008:C:1798
mang lờnɓøː¹ ceː¹MangLoi2008:C:58
mang vào, lấy vàoɓøː¹ paː²ʔoː³MangLoi2008:C:60
mang xuốngɓøː³ hɔː³ taː⁴MangLoi2008:C:62
mang, hoẵngcuk⁷MangLoi2008:C:239
mangɓøː¹MangLoi2008:C:57
mau, dàylɛːn³MangLoi2008:C:533
mauθuaŋ⁴MangLoi2008:C:1909
maymiːn¹ ʑɨə³MangLoi2008:C:694
maɓliː⁴MangLoi2008:C:55
men rượuʑaː¹ θiː⁶ huːŋ³MangLoi2008:C:1339
mua choθuː³ ʔɯŋ²miː⁴MangLoi2008:C:1897
muiŋ¹ myː¹MangLoi2008:C:796
mumɨək⁷MangLoi2008:C:696
muối dưaciː² ɓaː²MangLoi2008:C:156
muốimaːj²MangLoi2008:C:629
muốn ănʑɨː³ θaː³MangLoi2008:C:1427
muốnʑɨː¹ tɔː³MangLoi2008:C:1414
muỗm (xoài)paː¹ ɓoŋ²MangLoi2008:C:809
màicɨəj⁴MangLoi2008:C:182
mànθɔt⁷MangLoi2008:C:1824
mào gàθuːj¹MangLoi2008:C:1898
màymiː²MangLoi2008:C:691
mái (nhà)paːŋ² ɲua⁶MangLoi2008:C:894
máng nướcnuaŋ²MangLoi2008:C:788
máng uống nước (ngựa)nuaŋ⁴MangLoi2008:C:790
máng ăn (cho lợn)ʑaː¹ paːk⁸MangLoi2008:C:1334
máuhaːm¹MangLoi2008:C:329
ʔaː² tuam¹MangLoi2008:C:1538
mây đen (cơn)ʔɯŋ¹ tiːp⁷ ɗaː³MangLoi2008:C:1752
mâyʔɯŋ¹ tiːp⁷MangLoi2008:C:1751
mãi mãiθɤː¹ mɛː⁴MangLoi2008:C:1834
mèoɲoː²MangLoi2008:C:777
ɓuː³ pat⁷MangLoi2008:C:69
méopəl¹ vat⁷MangLoi2008:C:945
méoɓɛp⁷MangLoi2008:C:46
mépnaːm¹ ŋ² tøː⁶MangLoi2008:C:730
mêiveː¹MangLoi2008:C:1312
mí mắtɓɤːp⁷ mat⁷MangLoi2008:C:50
míaplaŋ¹ ʔaːt⁷MangLoi2008:C:996
mítmaː¹ haːl⁶MangLoi2008:C:589
mò hôiʑəː² piː¹MangLoi2008:C:1390
món nợpɔŋ¹ nɤː⁴MangLoi2008:C:927
móng (trâu, bò)ɓɔː¹ cuaŋ¹MangLoi2008:C:23
móng tayɗɔː² ʔiː⁶MangLoi2008:C:258
móp; bấmɓɛːp⁷MangLoi2008:C:44
mop⁷MangLoi2008:C:704
mô đất (gò mới)θaː² moː³ teː⁶MangLoi2008:C:1790
môicɔːk⁷MangLoi2008:C:129
môiŋ² tøː⁶MangLoi2008:C:805
môngcɯŋ² pɔːk⁷MangLoi2008:C:207
mõ (đeo cổ trâu, bò)ʔaŋ¹ ʑoːŋ²MangLoi2008:C:1588
ʔaŋ¹ ʑoːŋ³MangLoi2008:C:1589
mùa mưamoː² tuaŋ¹ pleː⁴MangLoi2008:C:700
mùa nắng, khômoː² lɛŋ⁶MangLoi2008:C:698
mùa rétmoː² tuaŋ¹ hɛː⁶MangLoi2008:C:699
mùamoː²MangLoi2008:C:697
mùi (hôi)θuəj¹ haː³MangLoi2008:C:1911
múaciː² θɛː²MangLoi2008:C:171
múc (canh)tak⁷ ʑɤŋ¹ ʔeːŋ²MangLoi2008:C:1130
múctak⁷MangLoi2008:C:1129
múi bưởi, tép bưởilɤm¹ paː²pok⁷MangLoi2008:C:547
mútcic⁷MangLoi2008:C:178
măngɓaŋ⁶MangLoi2008:C:20
mơ (rán)pjɔŋ⁶MangLoi2008:C:972
pjaːŋ⁶MangLoi2008:C:968
mưa phùnmaː² pjɔː⁶MangLoi2008:C:617
mưa ràomaː² toː²MangLoi2008:C:619
(mưa) rơimaː² ɗɔk⁷MangLoi2008:C:616
mưamaː²MangLoi2008:C:615
mưng mửɗaːŋ¹ ʑoː³ ɓɔt⁷MangLoi2008:C:244
mươngpaːj¹MangLoi2008:C:879
mươngʑaː¹ paːj¹MangLoi2008:C:1333
mướppaː¹ɓɔːp⁷MangLoi2008:C:815
mười lămʑiː³ han²MangLoi2008:C:1421
mười mộtʑiː³ mak⁷MangLoi2008:C:1423
mườiʑiː³ mɛː⁴MangLoi2008:C:1424
mượnʑɔn⁴MangLoi2008:C:1375
mạnh khoẻʔɛː¹ vɨːt⁷MangLoi2008:C:1725
mạlaː¹ laːm⁶MangLoi2008:C:459
mảcaːŋ²MangLoi2008:C:94
mầm (từ hạt)ʔaŋ² pok⁷MangLoi2008:C:1601
mậnmaː¹ mɤn⁴MangLoi2008:C:601
mật onglɤm¹ˈ⁴MangLoi2008:C:548
mắc (bẫy)ɓak⁷ ʔɤp⁷MangLoi2008:C:16
mắc nợʔeː¹ tuaŋ³ nɤː⁴MangLoi2008:C:1724
mắt cá chânmat⁷ cuaŋ⁴MangLoi2008:C:640
mắt câymat⁷ hɔː⁶MangLoi2008:C:643
mắt lácmat⁷ tɯŋ¹ heːŋ³MangLoi2008:C:649
mắtmat⁷MangLoi2008:C:638
mặc (áo)ʔɔː¹ θua⁶MangLoi2008:C:1693
mặt trăngɗoːŋ² meː⁶MangLoi2008:C:291
mặt trốngθan⁶ kɔŋ³MangLoi2008:C:1807
mặt trời lặnmat⁷ niː⁶ liːp⁷MangLoi2008:C:645
mặt trời mọcmat⁷ niː⁶ plɔk⁷MangLoi2008:C:646
mặt trờimat⁷ niː⁶MangLoi2008:C:644
mặtθan⁶MangLoi2008:C:1806
mẹ chòngmaː³ cyː¹MangLoi2008:C:622
mẹ vợmaː³ hiː⁶, maː³ caː⁴MangLoi2008:C:623
mẹ, mái, cái (gà mái, trâu cái)maː³MangLoi2008:C:621
mẹtʔaː¹ ɗoːŋ⁶MangLoi2008:C:1513
mềmʑaŋ¹ ɓuː⁴MangLoi2008:C:1362
mệt mỏi, mệtcaːt⁷ ləː²cuat⁷MangLoi2008:C:109
mỉm cườiləː¹ɲua³MangLoi2008:C:525
mọcŋ² poːk⁷MangLoi2008:C:801
mỏ (kẽm)ɓɔː³MangLoi2008:C:25
mỏ chimpjoːn¹MangLoi2008:C:974
mỏi (khớp)ʑua³ ɗoː¹ tɔn² caːŋ⁴MangLoi2008:C:1483
mỏngtaː¹leː²MangLoi2008:C:1083
mổ (bụng)tɛː¹ ɗøː⁶MangLoi2008:C:1188
mổ (thịt)tɛː⁴MangLoi2008:C:1195
mộc nhĩlaːŋ² taː²tɔːj⁶MangLoi2008:C:491
một chútkaː¹ mɛː⁴MangLoi2008:C:421
một lát nữakaːoː¹ mɛː² ɗaː⁴MangLoi2008:C:431
một lần, một lượtmak⁷ tɛː⁴MangLoi2008:C:637
một lần, một lượttɛː¹ mɛː³MangLoi2008:C:1189
một nghìn một trăm lẻ mộtpan⁶ ʑaːn⁶ mɛː⁴MangLoi2008:C:910
một nghìnpan⁶ mɛː⁴MangLoi2008:C:909
một nửapaːn⁶MangLoi2008:C:891
một trăm linh mộtraːn⁶ mak⁷MangLoi2008:C:1062
một trăm mườiʑaːn⁶ ʑiː³ mɛː⁴MangLoi2008:C:1351
một trăm rươiʑaːn⁶ mɛː⁴ han² ʑiː³MangLoi2008:C:1350
một trămraːn⁶ mɛː⁴MangLoi2008:C:1063
một đôiɗoːj²MangLoi2008:C:289
mộtmak⁷MangLoi2008:C:635
mớimeː³MangLoi2008:C:673
mớm (cơm)ɓaːk⁷ θaː⁶MangLoi2008:C:4
mờpaː¹ plua³MangLoi2008:C:814
mở (cửa)ɲaː¹ laŋ⁶MangLoi2008:C:715
mở (gói)plaːj⁴MangLoi2008:C:980
mở mắtplaːj⁶ mat⁷MangLoi2008:C:981
mở raɲaː² cɨː² ɗəː⁴MangLoi2008:C:717
mừngmuan³MangLoi2008:C:710
mửɓɔt⁷MangLoi2008:C:40
mựcʑum¹ mɨk⁸MangLoi2008:C:1499
naitip⁷MangLoi2008:C:1222
nam học sinhʔɔn¹ cyː¹MangLoi2008:C:1705
nam thanh niênhaː⁴ tuaŋ¹ ʑaŋ⁶MangLoi2008:C:325
nan (đan)ʑua⁴MangLoi2008:C:1485
nanh lợn rừngʑal⁶MangLoi2008:C:1357
ngangpɯŋ¹ɓaːŋ²MangLoi2008:C:1028
ngancɨəj⁶ naːn²MangLoi2008:C:186
nghe ngóng (lắng nghe)pɤː¹ liː³ θɤː¹ ɲɤːk⁷MangLoi2008:C:946
nghe thấyʔuː¹ tiɲ⁴MangLoi2008:C:1771
ngheθəː² ɲɤːk⁷MangLoi2008:C:1829
nghiến răngʔɯŋ² ʑɨət⁷ mun³MangLoi2008:C:1754
nghiờm túc (làm việc gì)haː¹ hɔːm⁶MangLoi2008:C:309
nghiờngtaŋ¹ʔeː³MangLoi2008:C:1151
nghèoʑɨː³MangLoi2008:C:1420
nghévan² ʑaːk⁷ haː⁴MangLoi2008:C:1288
nghĩhɛːŋ³MangLoi2008:C:395
nghẹnʔal¹MangLoi2008:C:1571
nghẹo đầutɯŋ² ʔeː³ cɯŋ²lɔː²MangLoi2008:C:1250
nghệhaːn¹MangLoi2008:C:331
nghỉ chânlaː¹ lɛːt⁷ cuaŋ⁴MangLoi2008:C:462
nghỉtɔn¹MangLoi2008:C:1183
ngoàiɗuaŋ¹ hɔːŋ²MangLoi2008:C:300
ngoạiʔuː³MangLoi2008:C:1774
nguyệt thựchuːŋ⁶ maː¹ laː¹ meː⁶MangLoi2008:C:416
nguyờnʑiːn² hum⁶MangLoi2008:C:1455
nguòn nướcta¹luŋ¹ ʑum³MangLoi2008:C:1125
nguôi (cơn giận)ɗaːŋ¹ θaːŋ³MangLoi2008:C:245
nguội, (trời) mátθɔːŋ³MangLoi2008:C:1821
ng­ớc mắtpaː² ɲɛː³MangLoi2008:C:845
ng­ời đơ đẻhaː³ ʔaŋ² van⁶MangLoi2008:C:321
ng­ợc dòngpɤj⁶ θyː³MangLoi2008:C:954
ng·lɔŋ³MangLoi2008:C:518
ngà voiŋaː³ θaːŋ⁶MangLoi2008:C:808
ngày kiaʔan² pɤ²nøː²MangLoi2008:C:1577
ngày mai, ngày kìaʔan² ʑɯŋ⁶ mɔː³MangLoi2008:C:1581
ngày sau, sau này, mai mốtʔan² coː² ʔaː⁴ ʑɔŋ⁶MangLoi2008:C:1579
ngày xưa, trước kiaθɤː¹ miː²MangLoi2008:C:1835
ngàyniː⁶MangLoi2008:C:771
ngápʔɔː¹ ɲaːp⁸MangLoi2008:C:1645
ngáyʔɔː¹ naːj⁴MangLoi2008:C:1641
ngâm (mạ)tam¹ pliː⁶MangLoi2008:C:1136
ngã ngửalɔŋ³ pɯŋ² ʑaː⁴MangLoi2008:C:521
ngã sấplɔŋ³ pɯŋ² tɤp⁷MangLoi2008:C:520
ngã tưʑaː¹ puːn¹ pəː²heːŋ¹MangLoi2008:C:1335
ngòi bó gốitan² θoːk³ tiː⁴ʔaː¹θɔŋ³MangLoi2008:C:1148
ngòi bằng tròntan² ʔɔː¹cuaŋ⁴ veːŋ³MangLoi2008:C:1147
ngòi bệttan¹ θan¹MangLoi2008:C:1145
ngòi chạng hángtam² θɤl² caː⁶MangLoi2008:C:1140
ngòi chờtan¹ ʑɔŋ⁶MangLoi2008:C:1144
ngòi xổmtan¹ pɯŋ² coːn¹MangLoi2008:C:1143
ngòi yêntan¹ paː⁶ liː³MangLoi2008:C:1142
ngòitan¹MangLoi2008:C:1141
ngón chân útʔaj² ʔeːŋ⁶ cuaŋ⁴ haː⁴MangLoi2008:C:1565
ngón cáiʔaj² ʔeːŋ⁶ maː³MangLoi2008:C:1567
ngón giữaʔaj² ʔeːŋ⁶ tuːj³MangLoi2008:C:1568
ngón tayʔaj² ʔeːŋ⁶MangLoi2008:C:1564
ngón trỏʔaj² ʔeːŋ⁶ θɔk⁷MangLoi2008:C:1569
ngón útʔaːj² ʔeːŋ⁶ haː⁴MangLoi2008:C:1551
ngón đeo nhẫnʔaj² ʔeːŋ⁶ ɗuaŋ¹ veː²MangLoi2008:C:1566
ngôi saoɗoːŋ² ɓoː¹MangLoi2008:C:290
ngôpjɔːŋ¹MangLoi2008:C:970
người chửmɔn² ʔyː²MangLoi2008:C:668
người giàhaː³ pjaː³MangLoi2008:C:317
người Hmôngθiːn³ mɛun²MangLoi2008:C:1870
người hát (ca sĩ)haː³ ʔɔː¹ θɔːŋ⁶MangLoi2008:C:322
người Kinhθiːn³ ʔiəw⁴MangLoi2008:C:1872
người làm mốipaː¹θɨː³MangLoi2008:C:839
người lạhaː³ laː³MangLoi2008:C:315
người lớnhaː³ toː⁴MangLoi2008:C:318
người quenhaː³ vɛːn³MangLoi2008:C:319
người Tháiθiːn³ θuam⁶MangLoi2008:C:1874
người trẻhaː³ ʑaː¹ʔɛː³MangLoi2008:C:320
ngườihaː¹MangLoi2008:C:307
ngạc nhiêntɔt⁷ tɤː¹ʑak⁷MangLoi2008:C:1186
ngạt muiɓit⁷ ŋ² myː⁴MangLoi2008:C:54
ngẩng đầuɲɔː¹ cɯŋ² lɔː²MangLoi2008:C:749
ngậm miệnghiːp⁷ ŋ² tøː⁶MangLoi2008:C:405
ngậmɲɔːm¹ˈ³MangLoi2008:C:757
ngắm (mục tiêu)ɲɔŋ³MangLoi2008:C:760
ngắm nghíaʑɨəm¹MangLoi2008:C:1466
ngắnnen²MangLoi2008:C:767
ngắt lúa bằng tayʑəː²ʔip⁷MangLoi2008:C:1397
ngắt, háilaː¹ ʔaʑiː⁶MangLoi2008:C:473
ngắtpleːt⁷MangLoi2008:C:1007
ngọn câyθiːn² hɔː⁶MangLoi2008:C:1866
ngọn núiɗɔŋ³ ŋ² ɓoːl²MangLoi2008:C:265
ngọtɲua³MangLoi2008:C:781
ngốc, dại, câmɓɤː³MangLoi2008:C:49
ngỗngcɨəj⁶ ɲaːŋ¹MangLoi2008:C:187
ngử dậyʔɔːŋ³ ɗaːŋ² pøː¹MangLoi2008:C:1702
ngử gậtciː² ʑəː²θiː¹MangLoi2008:C:166
ngử sayʔɔːŋ³ taː²lak⁷MangLoi2008:C:1703
ngử thiếp điʔɔŋ³ meː³ naː⁴MangLoi2008:C:1712
ngử, nằmʔɔŋ³MangLoi2008:C:1711
ngửa cổtɯŋ² haːŋ⁴ cɯŋ²ʔuŋ¹MangLoi2008:C:1238
ngửiθɤj¹MangLoi2008:C:1847
ngựaʑeː¹MangLoi2008:C:1380
ngựcpaːŋ¹ pɤː² vɤm¹MangLoi2008:C:893
nhaivan³MangLoi2008:C:1289
nhanhlɛːn³MangLoi2008:C:532
nhau thaipøː⁶MangLoi2008:C:1038
nheo mắtpaː²ʑeː³ mat⁷MangLoi2008:C:874
nhiều, đông (người)ɗɔː³MangLoi2008:C:259
nhung naikuaŋ¹ kaː² tɤm¹MangLoi2008:C:453
nhuộm vảilaŋ²MangLoi2008:C:500
nh· nhặnpəː¹vɤm² ɓak⁷MangLoi2008:C:932
nhà kho (lúa, ngô)taːŋ²ˈ⁴MangLoi2008:C:1121
nhà mòlaŋ¹ caːŋ²MangLoi2008:C:498
(nhà) đổɲua⁶ luː³MangLoi2008:C:786
nhào (bột)ʔɤŋ¹ viː⁴MangLoi2008:C:1739
nhàɲua⁶MangLoi2008:C:784
nhái bénʑaː² ʔaː³ naː¹MangLoi2008:C:1345
nhánhʔaŋ¹ pɔːk⁷ hɔː⁶MangLoi2008:C:1584
nháp, nhámθɔp⁸MangLoi2008:C:1823
nháy mắtpaː²lɤːp⁷ mat⁷MangLoi2008:C:858
nhãnpaː¹luaŋ⁴MangLoi2008:C:824
nhãotaː¹ɓaːj⁶MangLoi2008:C:1076
nhéttuː³MangLoi2008:C:1264
nhìn thấytɔːŋ² viːn¹MangLoi2008:C:1174
nhìn, xemtɔːŋ²MangLoi2008:C:1171
nhímpiː⁴MangLoi2008:C:957
nhóm bếpciː² ɲɛː²MangLoi2008:C:159
nhômtɔːŋ² lua⁴MangLoi2008:C:1173
nhút nhátleː¹ təː¹lɤp⁷MangLoi2008:C:524
nhường nhịncaːŋ¹ vɤm¹MangLoi2008:C:92
nhạt (muối)θiːp⁷MangLoi2008:C:1875
nhảy xuốngtɯŋ² ɓlaːj¹MangLoi2008:C:1234
nhảypaː²toːn¹MangLoi2008:C:869
nhảɲaːŋ¹MangLoi2008:C:733
nhắc (nhau)løː¹ ʔɯŋ¹naː⁶MangLoi2008:C:562
nhắm mắtciːp⁷ mat⁷MangLoi2008:C:176
nhắm mắtciːp⁷ mat⁷MangLoi2008:C:177
nhắmʔɔː¹ huŋ¹ kap⁷ tuː⁴MangLoi2008:C:1631
nhắn (tin)θeː³ hak⁷MangLoi2008:C:1832
nhặngʑeː¹ vaŋ⁶MangLoi2008:C:1382
nhẹcɛː²MangLoi2008:C:140
nhệnʔaŋ² θaːŋ⁶MangLoi2008:C:1607
nhị hoalam¹ seː¹MangLoi2008:C:493
nhọnpat⁷MangLoi2008:C:914
nhỏ giọtcat⁷MangLoi2008:C:125
nhỏhaː⁴MangLoi2008:C:323
nhốtlɔŋ³MangLoi2008:C:519
nhổ (cây)cak⁷MangLoi2008:C:114
nhổ (mạ)cak⁷ laːm⁶MangLoi2008:C:116
nhổtɯŋ¹ tyː³MangLoi2008:C:1232
nhộngʔaː² ɗøː⁶MangLoi2008:C:1532
nhớ (con nhớ mẹ)hɛːŋ³MangLoi2008:C:394
nhớ (không quên)ʑɯː³ tɔː³ naː⁶MangLoi2008:C:1467
nhức đầuciː⁶ cɯŋ²lɔː¹MangLoi2008:C:174
nhứcʑəː²hɛː¹MangLoi2008:C:1394
nhựa câyvaː² hɔː⁶MangLoi2008:C:1277
ninhlaːn³MangLoi2008:C:486
no đóihiː³MangLoi2008:C:401
no đóihyː² hɔː³MangLoi2008:C:418
non câyɓaj¹ hɔː⁶MangLoi2008:C:12
nuôihaŋ³MangLoi2008:C:354
nuốt chửngθɤː² pluaŋ⁴MangLoi2008:C:1840
nuốtθɤː² pluak⁷MangLoi2008:C:1839
náchcɯŋ² luaŋ⁶MangLoi2008:C:205
nátcɨək⁷MangLoi2008:C:192
nâupaː¹pjaːk⁸MangLoi2008:C:827
némʔɔː¹ ʑeː¹MangLoi2008:C:1670
nín thởʔɯːt⁷ ʑiː⁴ vəm²MangLoi2008:C:1750
níu (lại)tat⁷ paː²tɔn³MangLoi2008:C:1159
nòitɔm¹MangLoi2008:C:1177
nòng nọctaː²kɤl²MangLoi2008:C:1095
nó (ông ấy, bà ấy)ʔaː¹ ʔiːn⁴MangLoi2008:C:1527
nóc (nhà)tuːj³ ɲua⁶MangLoi2008:C:1267
nói chuyệnʔɔː¹ ʔaːw³MangLoi2008:C:1684
nói dốiʔaːw³ paːw³ maːw⁴MangLoi2008:C:1559
nói mêʔɔː¹ hak⁷ lɤː²hiː¹ ʔɔːŋ⁶MangLoi2008:C:1626
(nói) cà lămʔaːw³ ɲan⁶MangLoi2008:C:1558
(nói) ngọngʔaːw³ ʔɔk⁷MangLoi2008:C:1560
(nói) thầmʔɔː¹ paː¹θɔː⁴MangLoi2008:C:1649
(nói) totoː⁴MangLoi2008:C:1252
nóiløː¹MangLoi2008:C:560
nóng nảyvɤm¹ puːt⁷MangLoi2008:C:1319
nóngɗit⁷MangLoi2008:C:279
nónlaː¹ luː²MangLoi2008:C:464
nô lệ, tôi tớhaː³ ciː² ɗoː⁶MangLoi2008:C:314
nôngɗal⁴MangLoi2008:C:248
nônʑɨə⁴MangLoi2008:C:1460
nônʔɔː¹ ʑɨə³MangLoi2008:C:1675
núiŋ̥² ɓoːl² ʑiː⁶MangLoi2008:C:800
núm vúŋ² tøː⁶ ɓuː³MangLoi2008:C:806
nútcak⁷MangLoi2008:C:112
năm kianɔː¹ miː²MangLoi2008:C:750
năm mươihan² ʑiː³MangLoi2008:C:352
năm naynɔː¹ niːn²MangLoi2008:C:751
năm ngoáinɔː¹ ʔɛːn¹MangLoi2008:C:752
nămhan²MangLoi2008:C:350
nămnɔː¹MangLoi2008:C:748
nơi hoang vu (không có người đến)ʑiː⁶ tiː³ ɲɤː² ʔeː¹ haː⁴MangLoi2008:C:1449
nước bọtʑum¹ paː²caː³MangLoi2008:C:1502
nước chấmʑum¹ ɗoːk⁸MangLoi2008:C:1497
nước muiʑum¹ ŋ¹ myː¹MangLoi2008:C:1501
nước tiểuʑum¹ ʑua⁴MangLoi2008:C:1505
nước trongʑum¹ θua¹MangLoi2008:C:1508
nước đụcʑum¹ ɗaŋ¹MangLoi2008:C:1496
(nước) lạnhʔim²MangLoi2008:C:1746
(nước) trongʑɔŋ³MangLoi2008:C:1377
(nước) đụchaŋ³MangLoi2008:C:355
nước, sôngʑum¹MangLoi2008:C:1494
nướng bằng lửaʑeŋ³MangLoi2008:C:1405
nải chuốiveː⁶ paː²ɲɔː¹MangLoi2008:C:1314
nấm hươnglaːŋ¹ peː² haːŋ⁶MangLoi2008:C:489
nấmlaːŋ¹MangLoi2008:C:487
nấu (cơm, rượu)ciː² θaː⁶MangLoi2008:C:169
nấu (cơm, rượu)tɔm¹ huːŋ³MangLoi2008:C:1178
nấu (thức ăn) rautɔm¹ ʑiː⁶MangLoi2008:C:1180
nắm tayɲam³ ʔeːŋ⁶MangLoi2008:C:736
nắmkam¹MangLoi2008:C:433
nắp hòmlɤːm¹ ʔaː¹hɔːm³MangLoi2008:C:544
nằm coʔɔŋ³ ɲoːn³MangLoi2008:C:1713
nằm dàiʔɔŋ³ taːt⁷MangLoi2008:C:1716
nằm mê, chiêm baoʔɔː¹ hak⁷MangLoi2008:C:1625
nằm nghiêngʔɔŋ³ təːŋ¹ʔeː³MangLoi2008:C:1717
nằm ngửaʔɔŋ³ pɯŋ² paːŋ¹MangLoi2008:C:1714
nằm sấpʔɔŋ³ pɯŋ² tɤp⁷MangLoi2008:C:1715
nặngɲan²MangLoi2008:C:737
nền (nhà)tiː³ ɲua⁶MangLoi2008:C:1215
nệmɲaːj¹ θɤː³MangLoi2008:C:721
nọc ongʔam⁶MangLoi2008:C:1575
nỏpiːŋ²MangLoi2008:C:958
nối chỉtɔn⁴MangLoi2008:C:1185
nốt ruòiɲaŋ¹ ʑeː⁴MangLoi2008:C:743
nổi (làm nổi, làm được)ciː¹ tɔː³MangLoi2008:C:151
nổiplɔk⁷MangLoi2008:C:1002
nổlœː⁴MangLoi2008:C:569
nứalɔː¹MangLoi2008:C:506
nứt nẻɗoː³MangLoi2008:C:284
nửa đờmtuaŋ⁶ la²θuam⁶MangLoi2008:C:1271
nữ học sinhtəː¹ cɨə³MangLoi2008:C:1187
nữ thanh niêntaː¹cɨə³ tuaŋ¹ʑaŋ⁶MangLoi2008:C:1077
ong bò vẽʔaː¹ vɔŋ¹MangLoi2008:C:1525
ong chúamaː³ tɔː⁶MangLoi2008:C:625
ong thợplɔːŋ² plaj³MangLoi2008:C:1000
ong đấtvɔːŋ¹ toː¹MangLoi2008:C:1310
(ong) hút mậtcik⁷ lɤm¹MangLoi2008:C:198
pha (thịt)ciː² θɛː²MangLoi2008:C:170
phát (cỏ)paːt⁷ ʑiː⁶MangLoi2008:C:899
phát (rẫy)ʔɔː¹ ɲaːj⁶MangLoi2008:C:1642
phên chepak⁷ ɗaːl⁶MangLoi2008:C:903
phòngpuːŋ³MangLoi2008:C:1055
phóng laoθɔːŋ²MangLoi2008:C:1819
phùhɛː⁴MangLoi2008:C:390
phơi (thóc)taːj² laːm⁶MangLoi2008:C:1109
phượng hoàngmaː² taː²lɔt⁷MangLoi2008:C:618
phạtɓal²MangLoi2008:C:17
phảiɗuaŋ¹ tam⁴MangLoi2008:C:301
phổipuːj¹MangLoi2008:C:1049
phục kíchpoː¹MangLoi2008:C:1032
phửi (bụi)tɯŋ² tuŋ³MangLoi2008:C:1247
phửtaːp⁷MangLoi2008:C:1122
quay lạiviːt⁷ mɛŋ⁴MangLoi2008:C:1324
quen (làm việc gì)vɛːn³MangLoi2008:C:1317
quenvɛːn³MangLoi2008:C:1315
quàng (khăn)ʔaːp⁷ taː² laː² hɔː⁶MangLoi2008:C:1557
quátpɤj³MangLoi2008:C:952
quét (nhà)ʔɔː¹ ʑəː²nuak⁷MangLoi2008:C:1672
quêncɔː² pɤː¹ vɤm²MangLoi2008:C:128
quêntɯŋ² ʔɛː³MangLoi2008:C:1249
quýtmaː¹ ŋɛː³MangLoi2008:C:604
quạt (thóc)ʔɔː¹ ʑəː²viː¹MangLoi2008:C:1673
quạmaː¹ laː¹vaːk⁷MangLoi2008:C:593
(quả này ăn) đ­ợctɔː³ θaː³MangLoi2008:C:1165
(quả) chínpløː¹ θiːn¹MangLoi2008:C:1017
(quả) rụngʑuː⁴MangLoi2008:C:1474
(quả) thốihuː³MangLoi2008:C:412
(quả) xanhpløː¹ vaŋ⁶MangLoi2008:C:1016
(quả) xanhvaŋ⁶MangLoi2008:C:1307
quảpløː¹MangLoi2008:C:1011
quần dàicuaŋ⁴ liːŋ⁶MangLoi2008:C:236
quần ngắncuaŋ⁴ taŋ⁴ toːt⁷MangLoi2008:C:237
quầng mặt trờilaː¹ luː³ mat⁷ niː⁶MangLoi2008:C:465
quẳng, vứttyː¹MangLoi2008:C:1275
quờ hương, tổ tiờnmɔn² ʔuː³ mɔn² ʑɔː³MangLoi2008:C:667
ra (mò hôi)ʑəː¹piːt⁷ lɛɲ¹ lyː¹MangLoi2008:C:1387
rangʔɤŋ¹ʑaːk⁸MangLoi2008:C:1740
rau cảitaː²pjak⁷MangLoi2008:C:1101
rau dớnʑiː⁶ ʑuaŋ⁶MangLoi2008:C:1453
rau húngtaː²hoː⁴MangLoi2008:C:1094
rau máʑiː⁶ taː²ʑaː¹MangLoi2008:C:1448
rau thơmhɔːm¹MangLoi2008:C:369
rau tàu bayʑiː⁶ vaːŋ²MangLoi2008:C:1450
rauʔaː² ʑiː⁶MangLoi2008:C:1541
raplɔk⁷MangLoi2008:C:1001
riahɔk⁷ ʔɯŋ¹ tøː⁶MangLoi2008:C:383
riêngnaŋ²MangLoi2008:C:744
riềngvɔŋ² θuaŋ⁶MangLoi2008:C:1311
rong (ở biển)laːŋ² hoː³MangLoi2008:C:490
ru conʔɔː¹ həːj² van⁶MangLoi2008:C:1628
ruiʑaːw⁴ haː⁴MangLoi2008:C:1356
rung (cây)lɯŋ¹ cok⁷MangLoi2008:C:553
rungtøː³MangLoi2008:C:1251
runʔaː² ʑɨən⁴MangLoi2008:C:1542
ruòiʑeː⁴MangLoi2008:C:1398
ruộng bậc thangnaː¹ teː⁶ ʔɯŋ¹pɔː³MangLoi2008:C:716
ruộngnaː⁴MangLoi2008:C:718
ruột giàpat⁷ θyː⁶MangLoi2008:C:918
ruột nonpat⁷ θaŋ¹MangLoi2008:C:917
ruộtpat⁷MangLoi2008:C:913
r­ớicaːn²MangLoi2008:C:87
rào (vườn)taŋ¹ ʔoːm⁶MangLoi2008:C:1149
ráchtəː¹vɛːk⁷MangLoi2008:C:1191
ráchvaːk⁷, vɛk⁷MangLoi2008:C:1280
rái cápaː² høː¹MangLoi2008:C:843
ránpaː¹ɗoː³MangLoi2008:C:820
râu ngômaːw¹ pjɔŋ²MangLoi2008:C:632
râuhɔk⁷ cɯŋ⁶ ʔaːŋ²MangLoi2008:C:379
rây (bột)ʑɤː³ ɓɔːl³MangLoi2008:C:1410
rãnh tênɗɨəj⁶MangLoi2008:C:275
rét buốthɛː⁶ an¹ ɗɔː¹MangLoi2008:C:392
rê (thóc (nhờ gió))plaː³ laːm⁶MangLoi2008:C:978
rên rỉʔɔː¹ pɤj⁶ piː³MangLoi2008:C:1653
rìnhpoː⁴MangLoi2008:C:1036
rìnhtaːm¹ tɔːŋ²MangLoi2008:C:1114
rótkaːj¹ ʑum³MangLoi2008:C:428
rômɗoŋ² ʑum¹ ʑəː¹piːt³ tuaŋ⁶ haːk⁷MangLoi2008:C:292
rùamaː¹ paː²MangLoi2008:C:605
răng cừamuːn¹ pjoːn⁴MangLoi2008:C:708
răng hàmmuːn¹ ɓaːŋ¹MangLoi2008:C:706
răng nanhmuːn¹ ʑal⁶MangLoi2008:C:709
răngmuːn¹MangLoi2008:C:705
rơiɗɔk⁷MangLoi2008:C:262
rơmpaːŋ⁶MangLoi2008:C:895
rượu (chưng cất)huːŋ³MangLoi2008:C:414
rượu cần (không chưng cất)huːŋ³ ploːŋ²MangLoi2008:C:415
rạng sángʑiː⁶ laː² ʑɔŋ³MangLoi2008:C:1442
rạʔyː² laːm⁶MangLoi2008:C:1781
rảyʑum² hɔt⁷MangLoi2008:C:1509
rẫy bỏ hoangpjam⁶ ɲaːj⁶MangLoi2008:C:969
rẫy cuɲaːj⁶ hum⁶MangLoi2008:C:724
rẫy mớiʔɔː¹ ɲaːj⁶ meː³MangLoi2008:C:1643
rẫyɲaːj⁶MangLoi2008:C:723
rậnʔaŋ² pjɛːn¹MangLoi2008:C:1598
rắn lụchan¹ vaŋ⁶MangLoi2008:C:347
(rắn) cắn, mổhan¹ ʔan¹MangLoi2008:C:349
(rắn) leoʔyː⁴MangLoi2008:C:1783
rắnhan¹MangLoi2008:C:346
rẻpuː¹ ɓak⁷MangLoi2008:C:1044
rẽ, quẹoʔaːm³MangLoi2008:C:1553
rếtmaːŋ² han⁶MangLoi2008:C:631
rểmaːn² hɔː⁶MangLoi2008:C:630
rệp câyʔaŋ² plɔŋ³MangLoi2008:C:1599
rốnʔaː² poːŋ³MangLoi2008:C:1537
rổlaː¹ pɔː³MangLoi2008:C:467
rộngvaːŋ¹MangLoi2008:C:1284
rờnʔɔː¹ pɤj² ɓiː³MangLoi2008:C:1652
rờutaː² paː⁴MangLoi2008:C:1090
rụng tóchɔk⁷ lɤn¹MangLoi2008:C:381
rụt lươiɲoːn³ ʔɯŋ²taːk⁷MangLoi2008:C:779
rừng giàɗuːm¹ ʑaŋ⁶MangLoi2008:C:295
rừng núihɔːŋ⁶ ʑiː⁶MangLoi2008:C:372
rừng rậmʑiː⁶ nek⁷MangLoi2008:C:1445
rừngʑiː⁶MangLoi2008:C:1431
rửa tayθaː¹ ʔeːŋ⁶MangLoi2008:C:1788
sa nhânɓuaŋ¹ neːŋ²MangLoi2008:C:77
sai, khiếnvaːn¹MangLoi2008:C:1281
sai, trậtham⁶ θøː³MangLoi2008:C:344
sang năm nữaʔan² coː¹ nɔː¹ ʔaː⁴ ʑɔŋ⁶MangLoi2008:C:1578
sang năm, năm tớiʔan² nɔː¹ hat⁷MangLoi2008:C:1580
sao bắc đẩuɓoː¹ ʑɤm¹MangLoi2008:C:61
sao hômlaːj⁴ ʑiː⁶ han⁶MangLoi2008:C:479
sao mailaːj⁴ ʑiː⁶ ʑɔŋ³MangLoi2008:C:480
saulaː¹ hiː²MangLoi2008:C:457
say rượuɓyː¹ huŋ¹MangLoi2008:C:78
sinh (tôi sinh ở...)pluk⁷MangLoi2008:C:1025
siếtcɨət⁷MangLoi2008:C:194
so (đua)ɗua³ tuː⁴MangLoi2008:C:298
so lecaː¹leː² caː¹ʑaŋ²MangLoi2008:C:79
songʑua¹ ʔaːm¹MangLoi2008:C:1481
sung sướngʑɨːm⁶ mɔː¹MangLoi2008:C:1454
sàng (gạo)ʑɤː³ ɓaːk⁸MangLoi2008:C:1409
sàntaːj² ɲua⁶MangLoi2008:C:1110
sách, vởcɨə⁶MangLoi2008:C:180
sáng mắtmat⁷ ʑɔːŋ³MangLoi2008:C:650
sáng sớmʑiː⁶ lɤː² ʑɔŋ³MangLoi2008:C:1444
sánʔaː¹ taː¹MangLoi2008:C:1520
sáp ongplam⁶MangLoi2008:C:984
sáuʑɔm²MangLoi2008:C:1374
sânɓaːŋ¹ ʔɯŋ¹ θaːŋ²MangLoi2008:C:7
sâu có lông (róm)ɗɔː² paːn²MangLoi2008:C:254
sâupjuː³MangLoi2008:C:975
sétteː² haŋ⁶MangLoi2008:C:1192
sình, lầyta²lɔːŋ⁶ teː⁶MangLoi2008:C:1126
sócmaː¹ ɓɤː³MangLoi2008:C:586
sónglɤ²hɤːp⁷ ʑum³MangLoi2008:C:546
súngcɔŋ³MangLoi2008:C:135
sưnghɛː¹MangLoi2008:C:388
sương (giọt)haːŋ⁶MangLoi2008:C:332
sương muốiʔiːm¹MangLoi2008:C:1745
sương mùʔəŋ² tip⁷ cak⁷MangLoi2008:C:1735
sướngθɤːŋ³MangLoi2008:C:1846
sườn núi (đòi)coː¹ taː²naːm⁶MangLoi2008:C:217
sạchleːŋ³MangLoi2008:C:534
sải taycaː³MangLoi2008:C:80
sảy (gạo)ʔom¹ ɓaːk⁸MangLoi2008:C:1769
sảʔaː⁶ viːl⁶MangLoi2008:C:1549
sấmŋ² ʔaːj³MangLoi2008:C:797
sấypjaːk⁸MangLoi2008:C:967
sầy dahaːk⁷ loːt⁷MangLoi2008:C:328
sập (hầm)lɤm³MangLoi2008:C:549
sắc thuốcʑɤː² θiː⁶ ʑuam³MangLoi2008:C:1408
sắclɔm⁴MangLoi2008:C:516
sắn, khoai langʑɨə⁶ haːn³MangLoi2008:C:1462
sắttaːk⁷MangLoi2008:C:1111
sặcɓak⁷MangLoi2008:C:13
sỏiʑeː¹ ʑaː²maː⁴MangLoi2008:C:1383
sống daovuaŋ¹ pjaː²MangLoi2008:C:1325
sống muiloːŋ² ŋ⁶ myː¹MangLoi2008:C:567
sốngmiːn¹MangLoi2008:C:692
sốngʑuː²MangLoi2008:C:1472
sốt (nóng)piːt⁷MangLoi2008:C:959
sốt (rét), choáng vángʑiː³ hɔː² hɛː⁶MangLoi2008:C:1422
sợi dệtʑua³ paː²pɛː⁶MangLoi2008:C:1484
sợtəː²ʑɔː⁶MangLoi2008:C:1194
sức khoẻʔɛː¹MangLoi2008:C:1720
sứt môiŋ² teː⁶ pɔk⁷MangLoi2008:C:804
tailaːŋ¹ ŋ² teː⁶MangLoi2008:C:488
tang trốngpeːŋ³ kɔŋ³MangLoi2008:C:943
tay áocaŋ¹ tiː¹ θua⁶MangLoi2008:C:119
tayʔeːŋ⁶MangLoi2008:C:1730
teo cơløː¹ coː¹MangLoi2008:C:561
thai chếtvan⁶ lɔːt⁷MangLoi2008:C:1298
thaitɔː³ van⁶MangLoi2008:C:1163
tham (cửa)ʑəː⁶² ʑoŋ²MangLoi2008:C:1400
tham ănʑəː² ʑoːŋ² taː² θaː³MangLoi2008:C:1392
than cửicoːŋ² ʑɤː⁶ ɲuam²MangLoi2008:C:227
than đácoːŋ² ʑɤː⁶ ɲuam² ʑeː¹MangLoi2008:C:228
than đỏʑaː¹ ɲuam³MangLoi2008:C:1332
thang gácɗaː⁴MangLoi2008:C:240
then càikɔːn²MangLoi2008:C:442
theotuat⁷MangLoi2008:C:1273
thiến, hoạn (trâu, lợn)lat⁷MangLoi2008:C:504
thiếuham¹ kɔm²MangLoi2008:C:334
thiếuham¹ kɤm⁴MangLoi2008:C:335
thoát khỏinaːk⁷MangLoi2008:C:726
thu hoạchθɤː¹ laː¹laːm⁶MangLoi2008:C:1833
thuiʑeːŋ³MangLoi2008:C:1402
thung lunglɔːŋ¹ ʑiː⁶MangLoi2008:C:510
thuyềnʑəː¹ɗaː⁴MangLoi2008:C:1386
thuốc làokan³ ʔeːw²MangLoi2008:C:436
thuốc lákan³ lɔːŋ⁶MangLoi2008:C:435
thuốc nhuộmlaŋ²MangLoi2008:C:499
thuốc phiệnʑaŋ⁶ ʑɛːn¹MangLoi2008:C:1368
thuốc súngθuak⁷MangLoi2008:C:1905
thuốc độcʑuam³MangLoi2008:C:1488
thuốcʑəː² θiː⁶MangLoi2008:C:1393
thuỷ ngânʑum¹ ɲan²MangLoi2008:C:1500
thày giáo, cô giáoθɤj² ʑaːw³MangLoi2008:C:1850
thácplaŋ⁶ ʑum³MangLoi2008:C:998
thái (thịt)leːt⁷ tuː⁴MangLoi2008:C:535
tháiʑuan³MangLoi2008:C:1490
tháng bameː⁶ peː⁶MangLoi2008:C:679
tháng bảymeː⁶ pyː¹MangLoi2008:C:681
tháng chínmeː⁶ θiːn¹MangLoi2008:C:689
tháng giêngmeː⁶ θuam⁶MangLoi2008:C:690
tháng haimeː¹ vaːj²MangLoi2008:C:670
tháng mười haimeː⁶ hɔːn⁶MangLoi2008:C:676
tháng mười mộtmeː⁶ ʑaːp⁷MangLoi2008:C:682
tháng mườimeː⁶ ʑiː⁴MangLoi2008:C:685
tháng nàymeː⁶ ʔaː¹ tuːn⁶MangLoi2008:C:686
tháng nămmeː¹ han²MangLoi2008:C:672
tháng saumeː⁶ ʔan² ʑɨːŋ⁶ mɔː³MangLoi2008:C:688
tháng sáumeː⁶ ʑɔm²MangLoi2008:C:683
tháng trướcmeː⁶ ʔa¹niː⁶ lɤː¹ ʔɛː³MangLoi2008:C:687
tháng támmeː¹ haːm¹MangLoi2008:C:671
tháng tưmeː⁶ puːn²MangLoi2008:C:680
thángmeː⁶MangLoi2008:C:675
thân câyʔaŋ² ʔɔl⁶ hɔː⁶MangLoi2008:C:1606
thân nỏmaː¹ piːŋ²MangLoi2008:C:606
thân thểɗaːŋ⁶ haː³MangLoi2008:C:246
thè lươiplat⁷ ʔɯŋ²taːk⁷MangLoi2008:C:999
thìacɔn⁴MangLoi2008:C:134
thích (người nào đó)mak⁷MangLoi2008:C:636
(thóc) léphuːŋ²MangLoi2008:C:413
(thóc) mẩyθak⁷MangLoi2008:C:1804
thông minhʔiː¹ ɗɔː¹MangLoi2008:C:1743
thù ghétʔeː¹ tuaŋ³ caŋ⁴MangLoi2008:C:1723
thơmθɤj¹ hɔːm⁶MangLoi2008:C:1848
thơmθɤːj¹ hɔm⁶MangLoi2008:C:1843
thư, giấylaː¹ θɤː⁴MangLoi2008:C:475
thưacaːj³MangLoi2008:C:84
thương yêucɔː² pəː¹ vɤm²MangLoi2008:C:127
thạch sùngcɨəj⁶ ʑɨən³MangLoi2008:C:188
thả (gà)pløː³MangLoi2008:C:1021
thả xuốngpaː² ɗɔk⁷MangLoi2008:C:842
thấpleː⁴MangLoi2008:C:529
thầy cúngtaː¹ caːŋ⁶ʑuaŋ⁴MangLoi2008:C:1069
thầy thuốchaː³ ciː¹ ʑuaŋ⁴MangLoi2008:C:313
thật (tiền thật)hoː⁶ˈ³MangLoi2008:C:410
thậthoːMangLoi2008:C:407
thắngʔɔː¹ tɔː³MangLoi2008:C:1658
thắt lưngpaŋ²MangLoi2008:C:912
thằn lằnmaː¹ ɓoːl⁴MangLoi2008:C:587
thằng ấymɔŋ² ʔaː¹ ʔyː²MangLoi2008:C:669
thằngmɔn² ʔaː¹ ʔyː¹MangLoi2008:C:665
thẳngɲaj³MangLoi2008:C:735
(thịt) tươitaː¹hoːŋ²MangLoi2008:C:1079
(thịt) ôiθɤːj¹ huː⁶MangLoi2008:C:1844
thịttuː²MangLoi2008:C:1262
thỏtuː⁶MangLoi2008:C:1265
thối, khắmθɤːj¹ haː⁴MangLoi2008:C:1841
thốiθɤj¹ huː⁶MangLoi2008:C:1849
thổi (lửa)puː¹ ɲɛː²MangLoi2008:C:1045
thớtpəːŋ¹ paːt⁷MangLoi2008:C:941
thờciː² tam¹ teː⁶MangLoi2008:C:164
thởləː² hɛː⁴MangLoi2008:C:527
thứ nhấttaː¹ loː³MangLoi2008:C:1072
thứctɯŋ² tuːn³MangLoi2008:C:1246
thử tháchhɛp⁷ tɔŋ⁴MangLoi2008:C:398
timpaː² vɤm¹MangLoi2008:C:849
tin, tínhθɔn³MangLoi2008:C:1822
tiếng nói, lờitøː⁶ ʔaːw³MangLoi2008:C:1255
tiếp saulaː¹ hiː³MangLoi2008:C:458
tiếp tụcciː² meː⁶MangLoi2008:C:158
tiềnɲan⁶ pjaː⁶MangLoi2008:C:739
tra (hạt)ʔɔː¹ ɲɨə⁶ pjoː¹MangLoi2008:C:1648
trang (đất)taːn¹ teː⁶MangLoi2008:C:1117
trongɗuaŋ¹ ɗoː²MangLoi2008:C:299
tropaː¹ʑɨə³MangLoi2008:C:837
trung bìnhpaː¹ paːn¹MangLoi2008:C:812
tráiɗuaŋ¹ veː²MangLoi2008:C:302
trám đenpaː² maːŋ⁶MangLoi2008:C:844
tránhɗɨəm³MangLoi2008:C:276
tránʔaː² ɲɛɲ³MangLoi2008:C:1536
trâu rừngʑaːk⁷MangLoi2008:C:1348
trèo (cây)ʔyː²MangLoi2008:C:1779
trêu ghẹociː¹ kɨək⁸MangLoi2008:C:147
trònmɔn²MangLoi2008:C:664
trúcfiən⁶MangLoi2008:C:306
trúng độcɓak⁷ ʑuam³MangLoi2008:C:15
trăn đấtnuaŋ⁶MangLoi2008:C:791
trăng khuyếtmeː⁶ ɲat⁷MangLoi2008:C:678
trăng nonmeː⁶ ʑɤː¹ maː²MangLoi2008:C:684
trăng trònmeː⁶ mɔn²MangLoi2008:C:677
trănlan⁶MangLoi2008:C:496
trơnliː⁴MangLoi2008:C:550
trư­ờngcɨəŋ²MangLoi2008:C:193
trướclaː¹ ʔɛː³MangLoi2008:C:474
trườnhan paː²vat⁷ paː²vɛː⁶MangLoi2008:C:345
trưởng thànhθøː¹MangLoi2008:C:1888
trượttaːt⁷ luːt⁷MangLoi2008:C:1123
trả lạipaː²viːt⁷MangLoi2008:C:872
trả lờiləː¹pɔk⁷MangLoi2008:C:526
trả nợtaj² nəː⁴MangLoi2008:C:1127
trải raʔɔː¹ ləː²lɔː⁶MangLoi2008:C:1636
trắngθua²MangLoi2008:C:1902
trẹo xươngcaːŋ⁴ lɔt⁷MangLoi2008:C:100
trẻ convan⁶ haː⁴MangLoi2008:C:1293
trẻ ra (trẻ lại)ɓeːŋ³ meː³ ɗaː³MangLoi2008:C:43
trẻɓeːŋ³MangLoi2008:C:42
trốngkɔŋ³MangLoi2008:C:445
trốnʔuː¹MangLoi2008:C:1770
trớ (trẻ em)ʔɔː¹ ʑɨə¹ ɓuː⁴MangLoi2008:C:1674
trời râmʑiː⁶ pa¹lɔm²MangLoi2008:C:1432
trời sángʑiː⁶ ʑɔŋ³ ɗoː³ ɗaː⁴MangLoi2008:C:1452
trời sángʑiː⁶ ʑɔŋ³MangLoi2008:C:1451
trời tốiʑiː⁶ han³MangLoi2008:C:1437
trời u ámʑiː⁶ pa¹θuː²MangLoi2008:C:1433
(trời) mưamaː⁴MangLoi2008:C:627
(trời) nắngʑuaŋ⁶MangLoi2008:C:1491
(trời) réthɛː⁶MangLoi2008:C:391
(trời) ẩm ướtʑiː⁶ taː²huː³MangLoi2008:C:1447
trời, trời (thượng đế)pliɲ⁶MangLoi2008:C:1010
trợn mắtpaː²lɤːk⁷ mat⁷MangLoi2008:C:857
trứng cápɤj⁶ muːn³MangLoi2008:C:953
trứng nởʔaː¹ van⁶MangLoi2008:C:1524
trứngʑua⁶MangLoi2008:C:1487
tuốt (lúa)paːt⁷ laːm⁶MangLoi2008:C:898
tuổinɔː²MangLoi2008:C:754
tuỷ xươngɲyː¹MangLoi2008:C:794
támtam¹ haːm²MangLoi2008:C:1135
tát (n­ớc)paː²ɲat⁷ ʑum³MangLoi2008:C:860
tátʔɔː¹ tɯŋ² paːk⁷MangLoi2008:C:1663
tê têʑaː² ɓɔː⁶MangLoi2008:C:1341
tênpaːj⁶MangLoi2008:C:881
tìm thấykua³ ɓɔː⁴MangLoi2008:C:451
tìm, kiếmkua³MangLoi2008:C:450
tímpaː¹cuːŋ²MangLoi2008:C:817
tò vòθuaj⁶ teː⁶MangLoi2008:C:1904
tóc bù xùtɤː¹ʔuː¹ hɔk⁷MangLoi2008:C:1208
tóc bạchɔk⁷ θua²MangLoi2008:C:385
tóc quănhɔk⁷ veːŋ³MangLoi2008:C:382
tóc đenhɔk⁷ ɓuː²MangLoi2008:C:378
tóchɔk⁷MangLoi2008:C:377
tôi, taoʔuː⁴MangLoi2008:C:1775
túi áokaː¹teː³ θua⁶MangLoi2008:C:425
tăng giápaː²ʔøː⁶ puː¹MangLoi2008:C:876
tơ, chỉ; xâu chỉmaj⁴MangLoi2008:C:633
tơ, cây lanhmoːn⁴MangLoi2008:C:703
tươi cườiɲua³ təːŋ² ʔɤn⁴MangLoi2008:C:783
tưới câyʔɔː¹ ʑum¹MangLoi2008:C:1679
tạnh mưamaː⁶ hɤːŋ¹MangLoi2008:C:628
tấm tranhcaːm¹ plaŋ⁶MangLoi2008:C:86
tấmmɔm⁶MangLoi2008:C:663
tẩm (thuốc độc)ʔɔː¹ ʑuam³MangLoi2008:C:1677
tập (đi) tập (làm)ʔɛːp⁷ coː⁶MangLoi2008:C:1733
tắc kèmaː¹ puːŋ⁶MangLoi2008:C:608
tắmʔoːm¹MangLoi2008:C:1761
tắthat⁷MangLoi2008:C:359
tằmmoːn¹MangLoi2008:C:702
tặngʔɔː¹ θan¹MangLoi2008:C:1688
tẽ (ngô)pəː¹lɔn³ pjɔŋ⁴MangLoi2008:C:929
tếtcuaŋ²MangLoi2008:C:234
tỉa câyθaːn¹MangLoi2008:C:1802
tỏʑua³MangLoi2008:C:1482
tốihan³MangLoi2008:C:353
tốt bụngpaː² vɤm¹ ʑɨə⁴MangLoi2008:C:851
tốt, đẹpʑɨə⁴MangLoi2008:C:1459
tổ ongθaː¹MangLoi2008:C:1785
tờnpiew⁴ ~ pjuː⁴MangLoi2008:C:960
tụ tậppəː¹tɔm⁴MangLoi2008:C:930
tụt (xuống)lɔːŋ³MangLoi2008:C:511
tức giậncaŋ⁴MangLoi2008:C:122
tứcpuːt⁷MangLoi2008:C:1057
từ (nói một từ)tøː⁶MangLoi2008:C:1254
tửtuː⁶MangLoi2008:C:1266
tựa (l­ng)ʔiɲ¹ ʔaː¹ɗɔː⁴MangLoi2008:C:1747
uốn (cong)tɯŋ² ʔɔk⁷MangLoi2008:C:1248
uốn (thẳng)pəː² ɲaj³MangLoi2008:C:934
uống (n­ớc)ɗak⁷MangLoi2008:C:247
uống (r­ợu)ʔɔː¹ huŋ¹MangLoi2008:C:1630
vaipɯŋ² ɓak⁷MangLoi2008:C:1029
vayʔam¹MangLoi2008:C:1572
viếttɛːm³MangLoi2008:C:1201
vo (gạo)θɔːl³MangLoi2008:C:1817
voimaː¹ θaːŋ⁶MangLoi2008:C:611
vuapua²MangLoi2008:C:1059
vuiʑəː²mɔː¹MangLoi2008:C:1396
vun gốcpɔːŋ³ cɯŋ²ʔyː⁴MangLoi2008:C:923
vung nướclɔːŋ⁶ ʑum³MangLoi2008:C:513
vuốt (hổ)ʔiː⁶ ɲɨə¹MangLoi2008:C:1744
v·i (thóc) ra phơipɤj² haj³MangLoi2008:C:949
v·ivaːn³MangLoi2008:C:1282
vàngpaː¹ɲaːj²MangLoi2008:C:825
vàngʔɯŋ¹pjaːk⁷MangLoi2008:C:1753
vàocoː² cɨː² ɗaː⁴MangLoi2008:C:223
vách, tường đấtɗal⁶MangLoi2008:C:249
vácnaːk⁷MangLoi2008:C:725
váyhiːn²MangLoi2008:C:402
pɛːn³MangLoi2008:C:940
vân tayʑɤː² veː¹ ʔeːŋ⁶MangLoi2008:C:1406
vây (thú)təːŋ¹veː³MangLoi2008:C:1203
vây cácɔːŋ² ʔaː¹MangLoi2008:C:131
véoʑəː² vat⁷MangLoi2008:C:1391
vò lúa bằng chânpaːt⁷ laːm⁶MangLoi2008:C:897
vòi voiʑɤm² ɓœː⁴MangLoi2008:C:1412
vòng cổ, vòng taytɔːŋ²MangLoi2008:C:1170
vòng tai, khuyênʔaŋ¹ ʑuː⁴MangLoi2008:C:1590
tɯŋ¹ ɲil⁴MangLoi2008:C:1228
vót nh½nvɤm³MangLoi2008:C:1321
vót nhọnpaː²pat⁷MangLoi2008:C:867
vô sinh (không có con)ham² tɔː³ van⁶MangLoi2008:C:338
vùng caotaː²ʑiːɲ³MangLoi2008:C:1104
vùng dậypøː¹ lɛːn⁶MangLoi2008:C:1034
vùng thấptaː² leː²MangLoi2008:C:1088
ɓuː⁴MangLoi2008:C:70
vơ vụnɗoː³ ʑəː²maː⁴MangLoi2008:C:286
vơ, bểɗoː³MangLoi2008:C:285
vơiɓaːŋ²MangLoi2008:C:9
vườnʔoːm⁶MangLoi2008:C:1762
vượnʔaː⁶MangLoi2008:C:1547
vạt áomaː¹ θua⁶MangLoi2008:C:614
vải, cây bôngɓɔː⁶MangLoi2008:C:30
vảy cápaːj⁶ ʔaː¹MangLoi2008:C:882
vảy ốcʔaː⁶ vɔː³MangLoi2008:C:1548
vấn (khăn)ɗuː³ taː¹laːŋ⁶ hɔː⁶MangLoi2008:C:294
vấpʑɯŋ² vak⁷MangLoi2008:C:1468
vầnɗɨən³MangLoi2008:C:277
vầulaŋ² mɛŋ³MangLoi2008:C:501
vẩy (n­ớc)pɤj² θaːt⁷ ʑum¹MangLoi2008:C:951
vậng lời, nghe lờiʔɔː¹ ʔɯŋ² teː⁴MangLoi2008:C:1686
vắng, neo (người)ɓan²MangLoi2008:C:19
vắtpluam⁶MangLoi2008:C:1024
vắtvat⁷MangLoi2008:C:1309
vặnpaː¹vat⁷MangLoi2008:C:834
vặt (lông)cak⁷ hɔk⁷MangLoi2008:C:115
vẹtθɤm⁶ lɛː⁶MangLoi2008:C:1856
vẽ, thêutɛːm³MangLoi2008:C:1200
vết càotɯŋ² kuːt⁷MangLoi2008:C:1239
vết th­ơnghat⁷ hɔː⁶MangLoi2008:C:361
vếpløː¹ niː² ɓɔŋ⁶MangLoi2008:C:1014
vềviːt⁷MangLoi2008:C:1323
vịtcɨəj⁶ ʔaːp⁷MangLoi2008:C:190
vỏ câyɗɔː² hɔː⁶MangLoi2008:C:253
vỏ dừaɗɔː¹pløː¹ plaːŋ¹MangLoi2008:C:252
vỏ quảɗɔː² pløː¹MangLoi2008:C:255
vỏ trứngɗɔː² ʑua⁶MangLoi2008:C:256
vỏ ốc; các loại ốcɗɔː² ʔaː⁶ vɔː³MangLoi2008:C:257
vỗ taytɯŋ² paːk⁷ ʔeːŋ⁶MangLoi2008:C:1242
vợ cảcaː⁴ toː⁴MangLoi2008:C:83
vợ lẽcaː⁴ haː⁴MangLoi2008:C:82
vợcaː⁴MangLoi2008:C:81
vừakɔː⁴MangLoi2008:C:439
vừngʑiː² ɲaː¹MangLoi2008:C:1418
vực (nước)lɔŋ⁶ ʑum³ pjuː⁶MangLoi2008:C:522
xanhvaŋ⁶MangLoi2008:C:1306
xaɲɛː¹MangLoi2008:C:761
xe trâu (bò)cɛː¹MangLoi2008:C:138
xem bóitɔːŋ⁶ min³MangLoi2008:C:1175
xin, rửlɔː¹MangLoi2008:C:507
xoè tayplaːj² ʔeːŋ⁶MangLoi2008:C:979
xuôi dòngpaː¹lɔːŋ³MangLoi2008:C:822
xuống núitam¹ taːŋ² pɔː³MangLoi2008:C:1138
xuốngtam¹MangLoi2008:C:1133
xà cạpɓoːŋ³ cuaŋ⁴MangLoi2008:C:64
xà nhàɓuː⁶ tuːj³MangLoi2008:C:71
xác chết; xác ngườiθaːk⁷ haː³MangLoi2008:C:1801
xáchcaːt⁷MangLoi2008:C:108
xây (tường)θiː³ ɲua⁶MangLoi2008:C:1864
xéo (nát)tɯː²cɨək⁷MangLoi2008:C:1223
taː² vɛːk⁷MangLoi2008:C:1091
xótʑəː²hɛː⁴MangLoi2008:C:1395
xô đẩytɯŋ² ɲan¹MangLoi2008:C:1241
xông thuốctɔm³ ʑəː²θiː⁶ ʑəː²ɓɔk⁷MangLoi2008:C:1181
xúc (cơm)tak⁷ θaː⁶MangLoi2008:C:1132
xơ dừatuː² pløː¹ plaːŋ¹MangLoi2008:C:1263
xương bánh chècaːŋ⁴ ʔaː¹ θaːŋ⁶MangLoi2008:C:103
xương sườncaːŋ⁴ cɯŋ² naːj⁶MangLoi2008:C:98
xương sốngcaːŋ⁴ cɯŋ¹ vuaŋ⁴MangLoi2008:C:97
xương ống châncaːŋ⁴ pløː¹ cuaŋ⁴MangLoi2008:C:102
xươngcaːŋ⁴MangLoi2008:C:96
xấu hổ, mắc cơciː¹ ʔɯŋ² ʑɔː⁶MangLoi2008:C:154
xấuʑɔːp⁷MangLoi2008:C:1372
xẩm tốiʑiː⁶ lɤː² han³ ʔaː³MangLoi2008:C:1443
xắtθaːk⁷MangLoi2008:C:1800
xỉ muiθua¹ maj³MangLoi2008:C:1900
xốc (lờn vai)cak⁷MangLoi2008:C:113
xốpʑaː¹ maː²MangLoi2008:C:1329
xới (cơm)puːl³ θaː⁶MangLoi2008:C:1050
xới (đất)paː²θuːl² teː⁶MangLoi2008:C:877
yên ngựamaː¹ ʔaːn⁶MangLoi2008:C:609
yên tĩnhtiː³ ʔeː¹ hɔm⁶MangLoi2008:C:1216
yêu (mẹ yêu con)ʑɨː¹ tɔː³ van³MangLoi2008:C:1416
yêu (trai gái)ʑɨː¹ tɔː³ naː⁶MangLoi2008:C:1415
yếm bòθaː² ʑɔːŋ⁶ caŋ⁶ huːŋ¹MangLoi2008:C:1792
yếm cuacɤŋ¹ tøː³MangLoi2008:C:143
yếm,tấm choàngbụngpɛː⁶MangLoi2008:C:939
yếuʔɔːn³MangLoi2008:C:1695
­ơm (cây)tam¹MangLoi2008:C:1134
ánh nắngʑuaŋ⁶ ɓak⁷MangLoi2008:C:1492
ánh trăngʑua¹ meː⁶MangLoi2008:C:1476
áo quan, quan tàiʑɨə³ haː³MangLoi2008:C:1458
áoθua⁶MangLoi2008:C:1903
éncɨəj⁶ ʑɨən³MangLoi2008:C:189
ítɓan²MangLoi2008:C:18
óc, nãotɤm⁶MangLoi2008:C:1209
ômθok⁷MangLoi2008:C:1894
ông ngoạiʔaː¹mɔn²MangLoi2008:C:1529
ông nộiʔaː¹mɔn³MangLoi2008:C:1530
úppɯŋ² tɤp⁷MangLoi2008:C:1031
útʔaː¹ laː³MangLoi2008:C:1515
ăn c­ớpciː² hil⁷MangLoi2008:C:157
ăn cắppat⁷ tuaŋ⁶ ʔɛː³MangLoi2008:C:916
ăn hỏiɓɔː³ caː⁴MangLoi2008:C:27
ănθaː³MangLoi2008:C:1794
đan (tranh)caːm¹ caːm¹ plaŋ⁶MangLoi2008:C:85
đan (tre, nứa)taːn³MangLoi2008:C:1119
đau lưngciː⁶ cɯŋ⁶ paŋ⁴MangLoi2008:C:175
đau mắtciː⁴ ɗoː¹ mat⁷MangLoi2008:C:172
đau răngmuːn¹ ciː¹MangLoi2008:C:707
đauciː²MangLoi2008:C:155
đenθuː²MangLoi2008:C:1895
đeo (nhẫn)ʔap⁷ lɛːw²MangLoi2008:C:1609
đeoθaː² vak⁷MangLoi2008:C:1791
đi bộcoː¹ naːŋ⁶ cuaŋ⁴MangLoi2008:C:215
đi họccoː² ʔɛp⁷MangLoi2008:C:225
đi khỏicoː² cɨː² ɗaː⁴MangLoi2008:C:222
đi ngang quacoː¹ taː²hat⁷ ʑaː¹MangLoi2008:C:216
đi saucoː¹ ɗuaŋ² laː²hiː²MangLoi2008:C:213
đi sănkua³ ʑiː⁶MangLoi2008:C:452
đi thuyềncoː¹ ɗoː¹ ʑəː²ɗaː⁴MangLoi2008:C:212
đi trướccoː¹ laː² ʔɛː⁶MangLoi2008:C:214
đi vào (nhà)coː¹ ʔoː³MangLoi2008:C:221
đi vòng quanhcoː¹ viː¹ mɔːn⁴MangLoi2008:C:218
đi vắngham² ʔeː¹MangLoi2008:C:339
đi đáicoː¹ ʔɔː¹ ʑua⁶MangLoi2008:C:220
đi ỉacoː¹ ʔɔː¹ ɲaŋ¹MangLoi2008:C:219
đicoː¹MangLoi2008:C:211
điên khùngpaː² vɤm¹ puːt⁷MangLoi2008:C:850
điếcŋ² teː⁶ lap⁷MangLoi2008:C:803
đom đómʔaŋ² tuː³MangLoi2008:C:1603
đong (gạo)ʑaŋ¹ ɓaːk⁸MangLoi2008:C:1361
đoɗua³MangLoi2008:C:297
đu đửpaː¹ ɗoː¹MangLoi2008:C:810
đua contuː²MangLoi2008:C:1261
đua cáiɗaːm⁶MangLoi2008:C:243
đui, mù, mắt kémmat⁷ han⁶MangLoi2008:C:642
đuôi cápaːn³ ʔaː¹MangLoi2008:C:889
đuôihøː⁶MangLoi2008:C:409
đuốcʑɔː⁴MangLoi2008:C:1371
đuổi (thú)cap⁷MangLoi2008:C:124
đ­ợc (làm được)tɔː³MangLoi2008:C:1161
đài hoaʔyː¹ seː¹ hɔː⁶MangLoi2008:C:1777
đàn bà, phụ nữmɔː⁶ taː¹cɨə³MangLoi2008:C:651
đàn ôngmɔː⁶ ʔɔːn¹ cyː¹MangLoi2008:C:659
đàntɨːŋ³MangLoi2008:C:1219
đào (bới) khoai, cử màiʔɔː¹ ʑəː¹hɔː⁶MangLoi2008:C:1671
đào (mương), đắp (phai)ciː¹ ʑaː¹ paːj¹MangLoi2008:C:152
đào m­ơngtaːn¹ teː⁶MangLoi2008:C:1116
đàomaː¹ man⁶MangLoi2008:C:600
đá cuộiʑeː¹ θua¹MangLoi2008:C:1385
đá hộcʑeː¹ toː²MangLoi2008:C:1381
đá màiʑeː² cɨəj⁴MangLoi2008:C:1389
đá ngầmʑeː¹ʔeː¹ tuaŋ⁶ ʑum³MangLoi2008:C:1388
đá tảngθoː¹ laːŋ²MangLoi2008:C:1889
đánh (diêm, đá)təːŋ¹ɗok³MangLoi2008:C:1202
đánh chiêng, còngʔoːŋ̥³ paː¹ɲaːn²MangLoi2008:C:1767
đánh cálaː¹ ʔaː²MangLoi2008:C:472
đánh nhauʔɔː¹ təː²naː⁶MangLoi2008:C:1659
đánh thứcpaː² pøː¹MangLoi2008:C:847
đánh đànʔɔː¹ tɨːŋ³MangLoi2008:C:1660
đánhʔɔː¹MangLoi2008:C:1611
đácoːŋ¹ ʑeː¹MangLoi2008:C:226
đáʔɔː¹ tɯŋ² lɛːp⁷MangLoi2008:C:1662
đâm (thú)tik⁷MangLoi2008:C:1221
đâmtɯŋ¹ tic⁷MangLoi2008:C:1231
đènɗɛn³MangLoi2008:C:273
đèʔit⁷MangLoi2008:C:1749
đít (lỗ)luŋ² ʔɯŋ¹ ɲaŋ²MangLoi2008:C:582
đò xôiʔɔl³ θaː⁶MangLoi2008:C:1704
đòiŋ̥² ɓoːl² ʑiː⁶MangLoi2008:C:799
đòn khiênghɔː⁶ naːk⁷MangLoi2008:C:366
đòn tayʑaːw⁴MangLoi2008:C:1355
đòng bằngteː⁶ ɓaːŋ¹MangLoi2008:C:1197
đòng đòngcoː² laːm⁶MangLoi2008:C:224
đòngtɔːŋ² ɗaŋ²MangLoi2008:C:1172
đómʑɔː⁴MangLoi2008:C:1370
đón dâutɔːn² caŋ¹man⁶MangLoi2008:C:1168
đóngʔɔː¹ lɯŋ² lɔŋ⁶MangLoi2008:C:1639
đùipløː¹ ɓɔŋ⁶MangLoi2008:C:1012
đùnpuːt⁷MangLoi2008:C:1058
đúngθøː³MangLoi2008:C:1892
đút nútʔɔː¹ lam⁶MangLoi2008:C:1634
đĩamaː¹ leː⁴MangLoi2008:C:597
đơ lấyɓɔk⁷ ʔɯŋ²ʔap⁷MangLoi2008:C:35
đưa choʔɔː¹ ʔɯŋ² miː⁴MangLoi2008:C:1685
đười ươicoːŋ² θaː² ʑɔː⁶MangLoi2008:C:230
đường mònʑaː¹ muaŋ⁴MangLoi2008:C:1330
đường rừngʑaː¹ ʑiː⁶MangLoi2008:C:1336
(đường) tắttaː¹hat⁷MangLoi2008:C:1078
(đường) vòngtəŋ¹viː³MangLoi2008:C:1206
đườngʑaː¹MangLoi2008:C:1327
đườngʑum¹ ʔaːk⁸MangLoi2008:C:1506
đạnpløː²MangLoi2008:C:1018
đạptaːm¹MangLoi2008:C:1113
đảo (cơm)paː¹θuːl²MangLoi2008:C:840
đấmplaː¹ niː¹MangLoi2008:C:976
đất mùnteː⁶ θak⁷MangLoi2008:C:1199
đất sétteː⁶ haŋ³MangLoi2008:C:1198
đấtteː⁶MangLoi2008:C:1196
đần độnɓɤː¹ ɲɤː⁶ ʔiː²MangLoi2008:C:48
đầu (bản)caŋ² lɔː³ myː²MangLoi2008:C:120
đầu (cuối)luːŋ¹MangLoi2008:C:571
đầu gốiθoː¹ ʔaː² θaŋ⁶MangLoi2008:C:1890
đầu hòicaŋ² lɔː³ ɲua⁶MangLoi2008:C:121
đầu hóicɯŋ¹ lɔː¹ lɛːŋ⁶MangLoi2008:C:200
đầu trọccɯŋ¹ lɔː² loːt⁷MangLoi2008:C:201
đầucɯŋ¹ lɔː¹MangLoi2008:C:199
đầylap⁷MangLoi2008:C:502
đẩytɯŋ¹ ɲan¹MangLoi2008:C:1226
đập (lúa)tɯːŋ¹ pɔːŋ¹MangLoi2008:C:1224
đập (đất)tɯŋ² pɔm⁴MangLoi2008:C:1243
đậptɯŋ¹ pɔːŋ¹MangLoi2008:C:1229
đậu xanhpaː²ʑan⁶MangLoi2008:C:873
đậu tươngpaː²nok⁷MangLoi2008:C:864
đậu đuapaː²lɤm¹MangLoi2008:C:859
đậyʔɔː¹ laŋ¹MangLoi2008:C:1635
đắngθaŋ² ʔɨən²MangLoi2008:C:1811
đắp (nền)taːn² tiː³ ɲua⁶MangLoi2008:C:1118
đắp (tường)pɔːk⁷ ɗaːl⁶MangLoi2008:C:922
đắp chănʔɔː¹ taŋ¹θam³MangLoi2008:C:1657
đắtpuː¹ pɛːŋ²MangLoi2008:C:1046
đằng hắngpəː¹vɔŋ³MangLoi2008:C:931
đặchaŋ⁴MangLoi2008:C:357
đặt tênciː² piew⁴MangLoi2008:C:162
đẻ (mẹ tôi đẻ tôi ở...)ʔaː³MangLoi2008:C:1546
đẻ nonlɔːt⁷MangLoi2008:C:515
đếmθɔːn³MangLoi2008:C:1818
đến, tớilɔːt⁷MangLoi2008:C:514
đỉalɯŋ² tɔːm²MangLoi2008:C:558
đỉnh đòi (núi)ŋ² ɓoːl²MangLoi2008:C:798
địtʔɔː¹ θeː²MangLoi2008:C:1691
đọcɗɔk⁸MangLoi2008:C:263
đỏɗaŋ⁴MangLoi2008:C:251
đốn (cành)laːc⁷MangLoi2008:C:478
đốt (rẫy)ʔɔː¹ ɲɛː¹ təː²ɲaːj⁶MangLoi2008:C:1646
đốt ngón tayθaːŋ⁶ ʔeːŋ⁶MangLoi2008:C:1803
đổ (nước)tuː¹MangLoi2008:C:1260
đổilɛk⁷MangLoi2008:C:538
độc áchaː¹ ʑoːk⁷MangLoi2008:C:311
độiɗuː³MangLoi2008:C:293
đờm quaθuam⁶ ʔaː¹ loːt⁷MangLoi2008:C:1908
đờmlɤː² ʔaːk⁸MangLoi2008:C:543
đờmtuaŋ⁶ han⁶MangLoi2008:C:1270
đục (lỗ)puːŋ⁴MangLoi2008:C:1056
đụng (đầu)təŋ² ʔɤː³MangLoi2008:C:1207
đứng kiễng chântaː³ paː² ʑaːŋ⁶ cuaŋ⁴MangLoi2008:C:1108
đứng lạitɤn¹ ʔaː⁶ tjaː⁴MangLoi2008:C:1210
đứng một chântaː³ cuaŋ⁴ mak⁷MangLoi2008:C:1107
đứng, đứng dậy, đứng lêntaː³MangLoi2008:C:1106
đứthat⁷MangLoi2008:C:358
đửkɔm²MangLoi2008:C:444
đực, trống (gà trống, gà đực, trâu đực)ʔɔn⁶MangLoi2008:C:1710
ướttaː¹ˈ² ʔɔː³MangLoi2008:C:1075
ấm nấu nướcmaː¹ huː⁴MangLoi2008:C:591
ấm pha tràmaː¹ ʔɤm³MangLoi2008:C:610
ếchʑaː² ʔaː³MangLoi2008:C:1344
ỉa chảyɲaŋ¹ ciː⁶ ɗøː⁶MangLoi2008:C:741
ốcʔaː⁶ voː³MangLoi2008:C:1550
ốmmɛː³ vɔŋ³MangLoi2008:C:674
ống thổi lửalɔːŋ³ puː² ɲɛː²MangLoi2008:C:512
ống đựng nướcplɛː¹ jum²MangLoi2008:C:1004
ống đựng nướcplɛː¹ ʑum¹MangLoi2008:C:1005
ớn lạnhhɛː¹ piən³MangLoi2008:C:389
ớn lạnhtaː² leː³MangLoi2008:C:1089
ớttaː¹ˈ² lɔːj⁶MangLoi2008:C:1074
ở dướiʔeː² caŋ² maː⁴MangLoi2008:C:1726
ở rểʔoː³ ʔaŋ¹pjeː⁶MangLoi2008:C:1760
ở trênʔeː² laː² haːŋ³MangLoi2008:C:1727
ʔeː¹MangLoi2008:C:1719
ʔɔː¹ taː¹mɔː¹MangLoi2008:C:1655