Results
Returning complete dictionary for source "Jac2003"
Including both reconstructions and citations in search.
92 items found

Bahnaric Branch (92 items)
broːc   all   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~3242
cat   cut, slash with knife   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~1413
ccaːk   Pandanus furcatus, Pandanus tectorius   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~311
coːc   younger aunt/uncle   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~3243
cɛh hroːt   black glutinous rice variety   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~3481
dah   if, when   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~824
dwaŋ cian   bamboo shoots preserved insalt in a jar   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~2413
dwɔː   cubit(elbow to hand)   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~1063
dɐʔ   put, place, situate   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~4636
dɨk   rice husk   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~5160
gjoːŋ   gourd   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~3411
goːc ʔwiɲ   burn, catch fire   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~3240
gruo   family   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~3651
grɐːn ʔian   cock's comb   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~4603
hluŋ bat   grassland   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~4177
hwic   slurp   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~3964
hɨː   subject/topic marker   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~4817
jaːt ɲ̥raː   load crossbow   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~643
kkuaj   lizard, type of chameleon   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~4271
kkɐːc   bedbug   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~4458
klaː   owner   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~77
klɨə   tiger   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~4829
koːn   stoːped, bent over   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~3360
laih   armspan   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~632
llɔːŋ ɟiŋ   foreleg, hindleg   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~2878
luc   flood   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~3969
mmaːm ppɔk   rake   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~3113
mmiɲ   how long(time)   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~5232
mmoːj blaːk   tentacle of fish   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~3290
mmɔː   answer   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~4491
mroː   soon, in a little while, later   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~1441
m̥aːŋ   wooden food tray   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~544
nnaːj   trousers   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~223
nnaːɲ   thread   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~468
nwɔː ttaːn   large monolith laying lengthwise on the ground   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~611
nɛʔ   there, here   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~1671
phɛː pplah   broken rice grains(after husking)   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~843
plee boːn   hogplumb   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~3348
plee noːŋ   loofah   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~3421
plee ttaːk   swordbean   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~337
pleː ɲɲɨə   ginger   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~4824
pplak nɨe   from almost midday until 1 pm   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~1021
ppoːc   hairbun   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~3258
ppoːk   buttock   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~3311
ppoːn   lime(stone)   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~3437
ppriak   stick out   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~2380
ppuac   finger   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~4260
ppum   bunch(of coconuts); half open(flower)   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~4117
ppuo   roofing timber   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~3842
ppɐːt   touch, feel   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~4632
ppɔːŋ   fence, enclosure   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~2875
ppɨəŋ   fork, junction   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~5015
ppɨʔ   evening, afternoon   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~5134
prah hlaː   veins in leaf   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~849
pɨŋ nɨəm   molar, wisdom tooth   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~4955
pɨəŋ nuo   mountain top   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~5002
reːŋ   together with   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~1836
ruat   buy   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~4429
rɐːŋ   fierce, ferocious   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~4592
rɔːp   narrow   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~2892
rʌŋ   to capture   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~4734
srɨəj   maggot   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~4927
ssaːw   son-in-law   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~707
ssɨən   rake   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~5022
taːm   catch up(with someone)   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~443
tiːw   married man or woman   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~2117
ttaːŋ   skirt   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~514
ttee sut   barb of bee, beesting   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~899
ttiː   middle   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~4672
ttoː   thatch grass   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~1045
ttoːɲ   fern   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~3398
ttuan tteeŋ braːŋ   morning star   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~1842
ttuan   star   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~2917
ttuoŋ   carry on shoulder pole   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~3866
ttuː   hole   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~4769
ttɐːk   tortoise   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~4465
tuac   whittle, sharpen   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~4267
tɐːm ʔlɔːŋ   tree trunk, torso   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~4543
wal mat   wide eyed   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~1073
ŋrah ɲ̥raː   crossbow wire   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~837
ɟiŋ ccɔːp   hoof   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~3429
ɟwaːw   span from tip of thumb to index finger   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~369
ɲaː   we   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~109
ɲɲɔːŋ   don't…, stop…..   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~2813
ɲ̥raː draːj   small crossbow   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~237
ɲ̥raː   crossbow   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~146
ɲ̥wɔː   grey(hair)   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~2639
ʔaːk ɲ̥raː   arms of crossbow   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~274
ʔdɨəʔ   a man's name   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~5117
ʔuec   beckon with the hand   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~3705
ʔwaː   they two(?)   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~166
ʔɔh   ladle, dish out liquid   (Nyaheun)   Jac2003:C:Sid2003~2974