Harvard:
Abe, S. 1997, "Kodai Nihongo no dshi ju"fukukei nishu no goh to hgen bunpu oyobi sono gengo ruikei chirironteki shomondai 1", in Nihongo no rekishi chiri kz., ed. M. Kato, Meiji Shoin.
APA:
Abe, S. (1997). Kodai Nihongo no dshi ju"fukukei nishu no goh to hgen bunpu oyobi sono gengo ruikei chirironteki shomondai 1. In M. Kato (Ed.), Nihongo no rekishi chiri kz., . Meiji Shoin.
Chicago:
Abe, Seiya. 1997. "Kodai Nihongo No Dshi Ju"fukukei Nishu No Goh To Hgen Bunpu Oyobi Sono Gengo Ruikei Chirironteki Shomondai 1." In Nihongo no rekishi chiri kz., edited by Masayoshi Kato. . Meiji Shoin.
MLA:
Abe, Seiya. "Kodai Nihongo No Dshi Ju"fukukei Nishu No Goh To Hgen Bunpu Oyobi Sono Gengo Ruikei Chirironteki Shomondai 1." Nihongo no rekishi chiri kz.. Ed. Masayoshi Kato. 1997, Meiji Shoin, .
Citation within the text:
(Abe 1997)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@incollection{abe1997kodai,
  author = {Abe, Seiya},
  year = {1997},
  title = {Kodai Nihongo no dshi ju"fukukei nishu no goh to hgen bunpu oyobi sono gengo ruikei chirironteki shomondai 1},
  booktitle = {Nihongo no rekishi chiri kz.},
  editor = {Masayoshi Kato},
  address = {Tokyo},
  publisher = {Meiji Shoin},
  source = {GRAZ},
}