Harvard:
Akatsuka, N., Iwasaki, S. and Strauss, S. xxxx, "*Japanese / Korean Linguistics: volume 5",
APA:
Akatsuka, N., Iwasaki, S. and Strauss, S. (xxxx). *Japanese / Korean Linguistics: volume 5. .
Chicago:
Akatsuka, Noriko, Shoichi Iwasaki and Susan Strauss. xxxx. "*Japanese / Korean Linguistics: Volume 5." .
MLA:
Akatsuka, Noriko, Shoichi Iwasaki and Susan Strauss. "*Japanese / Korean Linguistics: Volume 5." (xxxx): .
Citation within the text:
(Akatsuka, Iwasaki & Strauss xxxx)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{akatsukaxxxxjapanese,
  title = {*Japanese / Korean Linguistics: volume 5},
  author = {AKATSUKA, Noriko and IWASAKI, Shoichi and STRAUSS, Susan},
  year = {xxxx},
  keywords = {Japan;Language;Linguistics;Korea;Language;Linguistics},
  BAS = {46508},
  source = {bas},
}