Harvard:
Aleksakhin, A.N. 1990, "Inspiratornye glasnye v foneticheskikh sistemakh shankhaiskogo i meisian'skogo dialektov i ikh foneticheskie korrespondenty-retrofleksnye glasnye--v foneticheskoi sisteme pekinskogo dialekta", in Aktual'nye voprosy kitaiskogo iazykoznaniia: materialy V Vsesoiuznoi konferentsii (Moskva, iiun' 1990 g.), ed. V.M. Solntsev, pp. 3-7. Izd-vo Nauka, Glav. red. vostochnoi lit-ry.
APA:
Aleksakhin, A.N. (1990). Inspiratornye glasnye v foneticheskikh sistemakh shankhaiskogo i meisian'skogo dialektov i ikh foneticheskie korrespondenty-retrofleksnye glasnye--v foneticheskoi sisteme pekinskogo dialekta. In V.M. Solntsev (Ed.), Aktual'nye voprosy kitaiskogo iazykoznaniia: materialy V Vsesoiuznoi konferentsii (Moskva, iiun' 1990 g.), 3-7. Izd-vo Nauka, Glav. red. vostochnoi lit-ry.
Chicago:
Aleksakhin, A.N. 1990. "Inspiratornye Glasnye V Foneticheskikh Sistemakh Shankhaiskogo I Meisian'skogo Dialektov I Ikh Foneticheskie Korrespondenty-retrofleksnye Glasnye--v Foneticheskoi Sisteme Pekinskogo Dialekta." In Aktual'nye voprosy kitaiskogo iazykoznaniia: materialy V Vsesoiuznoi konferentsii (Moskva, iiun' 1990 g.), edited by Vadim Mikhailovich Solntsev. 3-7. Izd-vo Nauka, Glav. red. vostochnoi lit-ry.
MLA:
Aleksakhin, A.N. "Inspiratornye Glasnye V Foneticheskikh Sistemakh Shankhaiskogo I Meisian'skogo Dialektov I Ikh Foneticheskie Korrespondenty-retrofleksnye Glasnye--v Foneticheskoi Sisteme Pekinskogo Dialekta." Aktual'nye voprosy kitaiskogo iazykoznaniia: materialy V Vsesoiuznoi konferentsii (Moskva, iiun' 1990 g.). Ed. Vadim Mikhailovich Solntsev. 1990, Izd-vo Nauka, Glav. red. vostochnoi lit-ry, 3-7.
Citation within the text:
(Aleksakhin 1990)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@incollection{aleksakhin1990inspiratornye,
 title = {Inspiratornye glasnye v foneticheskikh sistemakh shankhaiskogo i meisian'skogo dialektov i ikh foneticheskie korrespondenty-retrofleksnye glasnye--v foneticheskoi sisteme pekinskogo dialekta},
 author = {ALEKSAKHIN, A.N.},
 booktitle = {Aktual'nye voprosy kitaiskogo iazykoznaniia: materialy V Vsesoiuznoi konferentsii (Moskva, iiun' 1990 g.)},
 year = {1990},
 pages = {3-7},
 editor = {Solntsev, Vadim Mikhailovich},
 publisher = {Izd-vo Nauka, Glav. red. vostochnoi lit-ry},
 address = {Moskva},
 keywords = {China;Language;Linguistics},
 x-extra = {. 184p. , ,},
 BAS = {48553},
 source = {bas},
}