Harvard:
Aleksakhin, A.N. and Dolotin, K.I. 1990, "Opyt akusticheskogo analiza raznotonal'nykh glasnykh pekinskogo, shankhaiskogo, meisian'skogo dialektov kitaiskogo iazyka", in Aktual'nye voprosy kitaiskogo iazykoznaniia: materialy V Vsesoiuznoi konferentsii (Moskva, iiun' 1990 g.), ed. V.M. Solntsev, pp. 7-9. Izd-vo Nauka, Glav. red. vostochnoi lit-ry.
APA:
Aleksakhin, A.N. and Dolotin, K.I. (1990). Opyt akusticheskogo analiza raznotonal'nykh glasnykh pekinskogo, shankhaiskogo, meisian'skogo dialektov kitaiskogo iazyka. In V.M. Solntsev (Ed.), Aktual'nye voprosy kitaiskogo iazykoznaniia: materialy V Vsesoiuznoi konferentsii (Moskva, iiun' 1990 g.), 7-9. Izd-vo Nauka, Glav. red. vostochnoi lit-ry.
Chicago:
Aleksakhin, A.N. and K.I. Dolotin. 1990. "Opyt Akusticheskogo Analiza Raznotonal'nykh Glasnykh Pekinskogo, Shankhaiskogo, Meisian'skogo Dialektov Kitaiskogo Iazyka." In Aktual'nye voprosy kitaiskogo iazykoznaniia: materialy V Vsesoiuznoi konferentsii (Moskva, iiun' 1990 g.), edited by Vadim Mikhailovich Solntsev. 7-9. Izd-vo Nauka, Glav. red. vostochnoi lit-ry.
MLA:
Aleksakhin, A.N. and K.I. Dolotin. "Opyt Akusticheskogo Analiza Raznotonal'nykh Glasnykh Pekinskogo, Shankhaiskogo, Meisian'skogo Dialektov Kitaiskogo Iazyka." Aktual'nye voprosy kitaiskogo iazykoznaniia: materialy V Vsesoiuznoi konferentsii (Moskva, iiun' 1990 g.). Ed. Vadim Mikhailovich Solntsev. 1990, Izd-vo Nauka, Glav. red. vostochnoi lit-ry, 7-9.
Citation within the text:
(Aleksakhin & Dolotin 1990)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@incollection{aleksakhin1990opyt,
 title = {Opyt akusticheskogo analiza raznotonal'nykh glasnykh pekinskogo, shankhaiskogo, meisian'skogo dialektov kitaiskogo iazyka},
 author = {ALEKSAKHIN, A.N. and DOLOTIN, K.I.},
 booktitle = {Aktual'nye voprosy kitaiskogo iazykoznaniia: materialy V Vsesoiuznoi konferentsii (Moskva, iiun' 1990 g.)},
 year = {1990},
 pages = {7-9},
 editor = {Solntsev, Vadim Mikhailovich},
 publisher = {Izd-vo Nauka, Glav. red. vostochnoi lit-ry},
 address = {Moskva},
 keywords = {China;Language;Linguistics},
 x-extra = {. 184p. , ,},
 BAS = {48554},
 source = {bas},
}