Harvard:
Anivan, S. xxxx, "Language teaching methodology for the nineties",
APA:
Anivan, S. (xxxx). Language teaching methodology for the nineties. .
Chicago:
Anivan, Sarinee. xxxx. "Language Teaching Methodology For the Nineties." .
MLA:
Anivan, Sarinee. "Language Teaching Methodology For the Nineties." (xxxx): .
Citation within the text:
(Anivan xxxx)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{anivanxxxxlanguage,
  title = {Language teaching methodology for the nineties},
  author = {ANIVAN, Sarinee},
  year = {xxxx},
  address = {Anthology series, no.24.},
  keywords = {Southeast Asia;Language;Study & Teaching},
  x-extra = {Anthology series, no.24.},
  BAS = {526747},
  source = {bas},
}