Harvard:
Arokianathan, S. xxxx, "Tamil clitics",
APA:
Arokianathan, S. (xxxx). Tamil clitics. .
Chicago:
Arokianathan, S. xxxx. "Tamil Clitics." .
MLA:
Arokianathan, S. "Tamil Clitics." (xxxx): .
Citation within the text:
(Arokianathan xxxx)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{arokianathanxxxxtamil,
  title = {Tamil clitics},
  author = {AROKIANATHAN, S.},
  year = {xxxx},
  keywords = {India;Language;Linguistics},
  BAS = {59801},
  source = {bas},
}