Harvard:
Asoka, K..M. xxxx, "Asoka text and glossary; by Alfred C. Woolner",
APA:
Asoka, K..M. (xxxx). Asoka text and glossary; by Alfred C. Woolner. .
Chicago:
Asoka, King of Magadha. xxxx. "Asoka Text and Glossary; By Alfred C. Woolner." .
MLA:
Asoka, King of Magadha. "Asoka Text and Glossary; By Alfred C. Woolner." (xxxx): .
Citation within the text:
(Asoka xxxx)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{asokaxxxxasoka,
  title = {Asoka text and glossary; by Alfred C. Woolner},
  author = {ASOKA, King of Magadha},
  year = {xxxx},
  address = {Repr. of 1924.},
  keywords = {India;History;Epigraphy},
  x-extra = {Repr. of 1924.},
  BAS = {62212},
  source = {bas},
}