Harvard:
Bailey, T.G. xxxx, "An English-Panjabi dictionary",
APA:
Bailey, T.G. (xxxx). An English-Panjabi dictionary. .
Chicago:
Bailey, Thomas Grahame. xxxx. "An English-Panjabi Dictionary." .
MLA:
Bailey, Thomas Grahame. "An English-Panjabi Dictionary." (xxxx): .
Citation within the text:
(Bailey xxxx)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{baileyxxxxenglish,
  title = {An English-Panjabi dictionary},
  author = {BAILEY, Thomas Grahame},
  year = {xxxx},
  keywords = {India;Language;Reference},
  BAS = {67625},
  source = {bas},
}