Harvard:
Boutin, M.E. and Pekkanen, I. xxxx, "*Phonological descriptions of Sabah languages",
APA:
Boutin, M.E. and Pekkanen, I. (xxxx). *Phonological descriptions of Sabah languages. .
Chicago:
Boutin, Michael E. and Inka Pekkanen. xxxx. "*Phonological Descriptions of Sabah Languages." .
MLA:
Boutin, Michael E. and Inka Pekkanen. "*Phonological Descriptions of Sabah Languages." (xxxx): .
Citation within the text:
(Boutin & Pekkanen xxxx)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{boutinxxxxphonological,
  title = {*Phonological descriptions of Sabah languages},
  author = {BOUTIN, Michael E. and PEKKANEN, Inka},
  year = {xxxx},
  address = {Sabah Museum Monograph, vol. 4},
  keywords = {Malaysia/Sabah;Language;Linguistics},
  x-extra = {Sabah Museum Monograph, vol. 4},
  BAS = {96856},
  source = {bas},
}