Harvard:
Clark, J.L.D., Misra, C.H.K. and Stupak, S.A. xxxx, "A handbook on language evaluation",
APA:
Clark, J.L.D., Misra, C.H.K. and Stupak, S.A. (xxxx). A handbook on language evaluation. .
Chicago:
Clark, John L.D., C.H.K. Misra and Steven A Stupak. xxxx. "A Handbook On Language Evaluation." .
MLA:
Clark, John L.D., C.H.K. Misra and Steven A Stupak. "A Handbook On Language Evaluation." (xxxx): .
Citation within the text:
(Clark, Misra & Stupak xxxx)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{clarkxxxxhandbook,
  title = {A handbook on language evaluation},
  author = {CLARK, John L.D. and MISRA, C.H.K. and STUPAK, Steven A},
  year = {xxxx},
  address = {CIIL language evaluation monograph series; no.1},
  keywords = {India;Language},
  x-extra = {CIIL language evaluation monograph series; no.1},
  BAS = {142710},
  source = {bas},
}