Harvard:
Davis, E.L. xxxx, "*Encyclopedia of contemporary Chinese culture",
APA:
Davis, E.L. (xxxx). *Encyclopedia of contemporary Chinese culture. .
Chicago:
Davis, Edward L. xxxx. "*Encyclopedia of Contemporary Chinese Culture." .
MLA:
Davis, Edward L. "*Encyclopedia of Contemporary Chinese Culture." (xxxx): .
Citation within the text:
(Davis xxxx)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{davisxxxxencyclopedia,
  title = {*Encyclopedia of contemporary Chinese culture},
  author = {DAVIS, Edward L.},
  year = {xxxx},
  keywords = {China;Arts;China;Language;China;Literature;China;Philosophy & Religion;China;Anthropology & Sociology;China;Communication & Media},
  BAS = {160173},
  source = {bas},
}