Harvard:
ke, D...J....... 1965, "Jingpo zu xue Han hua", Yunan Ethnic Publishing house.
APA:
ke, D...J....... (1965). Jingpo zu xue Han hua. . Yunan Ethnic Publishing house.
Chicago:
ke, Dehong dai zu Jingpo zu zi zhi zhou wen jiao. 1965. "Jingpo Zu Xue Han Hua." . Yunan Ethnic Publishing house.
MLA:
ke, Dehong dai zu Jingpo zu zi zhi zhou wen jiao. "Jingpo Zu Xue Han Hua." 1965, .
Citation within the text:
(ke 1965)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@book{dehong1965jingpo,
  author = {Dehong dai zu Jingpo zu zi zhi zhou wen jiao ke},
  title = {Jingpo zu xue Han hua},
  year = {1965},
  publisher = {Yunan Ethnic Publishing house},
  keywords = {Jinghpaw: Learning Chinese},
  x-translation = {The Jingpo people learn to speak Chinese},
  source = {Huffman86-a-k},
}