Harvard:
Don, B. xxxx, "Tai Dam-English, English-Tai Dam vocabulary book", in English and Black Tai,
APA:
Don, B. (xxxx). Tai Dam-English, English-Tai Dam vocabulary book. English and Black Tai, .
Chicago:
Don, Baccam. xxxx. "Tai Dam-English, English-Tai Dam Vocabulary Book." In English and Black Tai, .
MLA:
Don, Baccam. "Tai Dam-English, English-Tai Dam Vocabulary Book." English and Black Tai. (xxxx): .
Citation within the text:
(Don xxxx)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{donxxxxtai,
  title = {Tai Dam-English, English-Tai Dam vocabulary book},
  author = {DON, Baccam},
  journal = {English and Black Tai},
  year = {xxxx},
  address = {Black Tai, Laotian, and Vietnamese scripts},
  keywords = {Vietnam;Language;Lexicography;Reference},
  x-extra = {Black Tai, Laotian, and Vietnamese scripts},
  BAS = {66031},
  source = {bas},
}