Harvard:
Egerod, S. xxxx, "Atayal-English dictionary",
APA:
Egerod, S. (xxxx). Atayal-English dictionary. .
Chicago:
Egerod, Soren. xxxx. "Atayal-English Dictionary." .
MLA:
Egerod, Soren. "Atayal-English Dictionary." (xxxx): .
Citation within the text:
(Egerod xxxx)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{egerodxxxxatayal,
  title = {Atayal-English dictionary},
  author = {EGEROD, Soren},
  year = {xxxx},
  address = {Nordiska Asieninstitutet, Monograph series, 35},
  keywords = {Taiwan;Language;Reference},
  x-extra = {Nordiska Asieninstitutet, Monograph series, 35},
  BAS = {182114},
  source = {bas},
}