Harvard:
Glebova, I.I.(I.I.). 1961, "Grammatischeskie osobennosti v'etnamskikh prelagatel'nykh", in Uchenye Zapiski, Institut mezhdunarodnykh otnoshenii, vol. 5, pp. 190-213.
APA:
Glebova, I.I.(I.I.). (1961). Grammatischeskie osobennosti v'etnamskikh prelagatel'nykh. Uchenye Zapiski, Institut mezhdunarodnykh otnoshenii, 5, 190-213.
Chicago:
Glebova, I. I. 1961. "Grammatischeskie Osobennosti V'etnamskikh Prelagatel'nykh." In Uchenye Zapiski, Institut mezhdunarodnykh otnoshenii, 5: 190-213.
MLA:
Glebova, I. I. "Grammatischeskie Osobennosti V'etnamskikh Prelagatel'nykh." Uchenye Zapiski, Institut mezhdunarodnykh otnoshenii. 5. (1961): 190-213.
Citation within the text:
(Glebova 1961)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{glebova1961grammatischeskie,
  author = {Glebova, I. I. (Iveta Ivanovna)},
  title = {Grammatischeskie osobennosti v'etnamskikh prelagatel'nykh},
  year = {1961},
  journal = {Uchenye Zapiski, Institut mezhdunarodnykh otnoshenii},
  volume = {5},
  pages = {190-213},
  keywords = {Vietnamese: Adj},
  x-translation = {Grammatical features of Vietnamese adjectives},
  source = {Huffman86-a-k},
}