Harvard:
Gordina, M.V.(M.V.). 1960, "O nekotorykh spornykh voprosakh foneticheskogo stroia v'etnamskogo iazyka", in Uchenye zapiski Leningradskogo ordena Lenina gosudarstvennogo Universiteta im. A. A. Zhdanova, vol. 237, pp. 170-87.
APA:
Gordina, M.V.(M.V.). (1960). O nekotorykh spornykh voprosakh foneticheskogo stroia v'etnamskogo iazyka. Uchenye zapiski Leningradskogo ordena Lenina gosudarstvennogo Universiteta im. A. A. Zhdanova, 237, 170-87.
Chicago:
Gordina, M. V. 1960. "O Nekotorykh Spornykh Voprosakh Foneticheskogo Stroia V'etnamskogo Iazyka." In Uchenye zapiski Leningradskogo ordena Lenina gosudarstvennogo Universiteta im. A. A. Zhdanova, 237: 170-87.
MLA:
Gordina, M. V. "O Nekotorykh Spornykh Voprosakh Foneticheskogo Stroia V'etnamskogo Iazyka." Uchenye zapiski Leningradskogo ordena Lenina gosudarstvennogo Universiteta im. A. A. Zhdanova. 237. (1960): 170-87.
Citation within the text:
(Gordina 1960)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{gordina1960o,
  author = {Gordina, M. V. (Mirra Veniaminovna)},
  title = {O nekotorykh spornykh voprosakh foneticheskogo stroia v'etnamskogo iazyka},
  year = {1960},
  journal = {Uchenye zapiski Leningradskogo ordena Lenina gosudarstvennogo Universiteta im. A. A. Zhdanova},
  volume = {237},
  pages = {170-87},
  keywords = {Vietnamese: Phonet; Vietnamese: Phon},
  x-translation = {On some debatable questions in Vietnamese phonetics},
  source = {Huffman86-a-k},
}