Harvard:
Gordina, M.V.(M.V.). 1961, "O fonologischskoi traktovke v'etnamskikh diftongov", in Uchenye zapiski Leningradskogo ordena Lenina gosudarstvennogo Universiteta im. A. A. Zhdanova, vol. 301, pp. 29-36.
APA:
Gordina, M.V.(M.V.). (1961). O fonologischskoi traktovke v'etnamskikh diftongov. Uchenye zapiski Leningradskogo ordena Lenina gosudarstvennogo Universiteta im. A. A. Zhdanova, 301, 29-36.
Chicago:
Gordina, M. V. 1961. "O Fonologischskoi Traktovke V'etnamskikh Diftongov." In Uchenye zapiski Leningradskogo ordena Lenina gosudarstvennogo Universiteta im. A. A. Zhdanova, 301: 29-36.
MLA:
Gordina, M. V. "O Fonologischskoi Traktovke V'etnamskikh Diftongov." Uchenye zapiski Leningradskogo ordena Lenina gosudarstvennogo Universiteta im. A. A. Zhdanova. 301. (1961): 29-36.
Citation within the text:
(Gordina 1961)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{gordina1961o,
  author = {Gordina, M. V. (Mirra Veniaminovna)},
  title = {O fonologischskoi traktovke v'etnamskikh diftongov},
  year = {1961},
  journal = {Uchenye zapiski Leningradskogo ordena Lenina gosudarstvennogo Universiteta im. A. A. Zhdanova},
  volume = {301},
  pages = {29-36},
  keywords = {Vietnamese: Phon},
  x-translation = {On the phonological interpretation of Vietnamese diphthongs},
  source = {Huffman86-a-k},
}