Harvard:
House, G.E.P. 1959, "Buyi yu yu fa gai yao", Guizhou Ethnic Publishing House.
APA:
House, G.E.P. (1959). Buyi yu yu fa gai yao. . Guizhou Ethnic Publishing House.
Chicago:
House, Guizhou Ethnic Publishing. 1959. "Buyi Yu Yu Fa Gai Yao." . Guizhou Ethnic Publishing House.
MLA:
House, Guizhou Ethnic Publishing. "Buyi Yu Yu Fa Gai Yao." 1959, .
Citation within the text:
(House 1959)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@book{guizhou1959buyi,
  author = {Guizhou Ethnic Publishing House},
  title = {Buyi yu yu fa gai yao},
  year = {1959},
  publisher = {Guizhou Ethnic Publishing House},
  keywords = {Pu-yi: Gram},
  x-translation = {Outline of Pu-yi grammar},
  x-qnote = {Second Minority Languages Survey Team of the Chinese Academy of Sciences},
  source = {Huffman86-a-k},
}