Harvard:
House, G.E.P. 1959, "Dian Kong bei Miao wen gai ge fang an cao an", Guizhou Ethnic Publishing House.
APA:
House, G.E.P. (1959). Dian Kong bei Miao wen gai ge fang an cao an. . Guizhou Ethnic Publishing House.
Chicago:
House, Guizhou Ethnic Publishing. 1959. "Dian Kong Bei Miao Wen Gai Ge Fang An Cao An." . Guizhou Ethnic Publishing House.
MLA:
House, Guizhou Ethnic Publishing. "Dian Kong Bei Miao Wen Gai Ge Fang An Cao An." 1959, .
Citation within the text:
(House 1959)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@book{guizhou1959dian,
  author = {Guizhou Ethnic Publishing House},
  title = {Dian Kong bei Miao wen gai ge fang an cao an},
  year = {1959},
  publisher = {Guizhou Ethnic Publishing House},
  keywords = {Miao, China: Orthog; Miao, Y√ľnnan: Orthog},
  x-translation = {Tentative proposal for the innovation of written Miao in northeastern Yunnan},
  source = {Huffman86-a-k},
}