Harvard:
House, G.E.P. 1959, "Miao wen fang an cao an (Chuan qian dian fan yan, qian dong fang yan, xiang xi fang yan)", Guizhou Ethnic Publishing House.
APA:
House, G.E.P. (1959). Miao wen fang an cao an (Chuan qian dian fan yan, qian dong fang yan, xiang xi fang yan). . Guizhou Ethnic Publishing House.
Chicago:
House, Guizhou Ethnic Publishing. 1959. "Miao Wen Fang An Cao An (Chuan Qian Dian Fan Yan, Qian Dong Fang Yan, Xiang Xi Fang Yan)." . Guizhou Ethnic Publishing House.
MLA:
House, Guizhou Ethnic Publishing. "Miao Wen Fang An Cao An (Chuan Qian Dian Fan Yan, Qian Dong Fang Yan, Xiang Xi Fang Yan)." 1959, .
Citation within the text:
(House 1959)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@book{guizhou1959miao,
  author = {Guizhou Ethnic Publishing House},
  title = {Miao wen fang an cao an (Chuan qian dian fan yan, qian dong fang yan, xiang xi fang yan)},
  year = {1959},
  publisher = {Guizhou Ethnic Publishing House},
  keywords = {Miao, China: Orthog},
  x-translation = {Proposal of written Miao for the dialects of Chuan Qian Dian, Eastern Guizhou, and Western Hunan},
  source = {Huffman86-a-k},
}