Harvard:
House, G.E.P. 1963, "Miao yu yu fa gang yao (Chuan dian Qian fang yan)", Guizhou Ethnic Publishing House.
APA:
House, G.E.P. (1963). Miao yu yu fa gang yao (Chuan dian Qian fang yan). . Guizhou Ethnic Publishing House.
Chicago:
House, Guizhou Ethnic Publishing. 1963. "Miao Yu Yu Fa Gang Yao (Chuan Dian Qian Fang Yan)." . Guizhou Ethnic Publishing House.
MLA:
House, Guizhou Ethnic Publishing. "Miao Yu Yu Fa Gang Yao (Chuan Dian Qian Fang Yan)." 1963, .
Citation within the text:
(House 1963)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@book{guizhou1963miao,
  author = {Guizhou Ethnic Publishing House},
  title = {Miao yu yu fa gang yao (Chuan dian Qian fang yan)},
  year = {1963},
  publisher = {Guizhou Ethnic Publishing House},
  keywords = {Miao, Ch'uan: Gram; Miao, Dian: Gram; Miao, Qian: Gram},
  x-translation = {Outline of Miao grammar, dialects of Chuan, Dian, Qian},
  x-qnote = {Guizhou Study Committee of Minority Languages},
  source = {Huffman86-a-k},
}