Harvard:
Peng, J., Kerang, T., Aitang, Q. and Xiangrong, L. 1958, "Jiarong yu suomo hua de yu yin he xing tai (xu)", in Yu-yen yen-chiu, vol. 3, pp. 71-108.
APA:
Peng, J., Kerang, T., Aitang, Q. and Xiangrong, L. (1958). Jiarong yu suomo hua de yu yin he xing tai (xu). Yu-yen yen-chiu, 3, 71-108.
Chicago:
Peng, Jin, Tan Kerang, Qu Aitang and Lin Xiangrong. 1958. "Jiarong Yu Suomo Hua De Yu Yin He Xing Tai (xu)." In Yu-yen yen-chiu, 3: 71-108.
MLA:
Peng, Jin, Tan Kerang, Qu Aitang and Lin Xiangrong. "Jiarong Yu Suomo Hua De Yu Yin He Xing Tai (xu)." Yu-yen yen-chiu. 3. (1958): 71-108.
Citation within the text:
(Peng, Kerang, Aitang & Xiangrong 1958)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{jin1958jiarong,
  author = {Jin Peng and Tan Kerang and Qu Aitang and Lin Xiangrong},
  title = {Jiarong yu suomo hua de yu yin he xing tai (xu)},
  year = {1958},
  journal = {Yu-yen yen-chiu},
  volume = {3},
  pages = {71-108},
  keywords = {Suo-mo: Phon; Suo-mo: Syntax},
  x-translation = {The phonology and syntax of the Suomo dialect in the Jiarong language, part 2},
  source = {Huffman86-a-k},
}