Harvard:
Karim, A. xxxx, "Kamus lengkap moden, bahasa Inggeris-bahasa Malaysia, bahasa Malaysia-bahasa Inggeris",
APA:
Karim, A. (xxxx). Kamus lengkap moden, bahasa Inggeris-bahasa Malaysia, bahasa Malaysia-bahasa Inggeris. .
Chicago:
Karim, Anwar. xxxx. "Kamus Lengkap Moden, Bahasa Inggeris-bahasa Malaysia, Bahasa Malaysia-bahasa Inggeris." .
MLA:
Karim, Anwar. "Kamus Lengkap Moden, Bahasa Inggeris-bahasa Malaysia, Bahasa Malaysia-bahasa Inggeris." (xxxx): .
Citation within the text:
(Karim xxxx)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{karimxxxxkamus,
  title = {Kamus lengkap moden, bahasa Inggeris-bahasa Malaysia, bahasa Malaysia-bahasa Inggeris},
  author = {KARIM, Anwar},
  year = {xxxx},
  keywords = {Malaysia;Language;Reference},
  BAS = {56970},
  source = {bas},
}