Harvard:
Kim, H.-. xxxx, "Hanguel lettering design, 1976-1980",
APA:
Kim, H.-. (xxxx). Hanguel lettering design, 1976-1980. .
Chicago:
Kim, Hong-nyon. xxxx. "Hanguel Lettering Design, 1976-1980." .
MLA:
Kim, Hong-nyon. "Hanguel Lettering Design, 1976-1980." (xxxx): .
Citation within the text:
(Kim xxxx)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{kimxxxxhanguel,
  title = {Hanguel lettering design, 1976-1980},
  author = {KIM, Hong-nyon},
  year = {xxxx},
  address = {Design series, 1},
  keywords = {Korea;Language},
  x-extra = {Design series, 1},
  BAS = {313289},
  source = {bas},
}