Harvard:
Li Fang-Kuei. 1971, "The final stops in Tushan", in AS/BIHP, pp. 195-200.
APA:
Li Fang-Kuei. (1971). The final stops in Tushan. AS/BIHP, 195-200.
Chicago:
Li Fang-Kuei. 1971. "The Final Stops in Tushan." In AS/BIHP, 195-200.
MLA:
Li Fang-Kuei. "The Final Stops in Tushan." AS/BIHP. (1971): 195-200.
Citation within the text:
(Li 1971)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{li1971final,
  author = {{Li Fang-kuei}, {}},
  title = {The final stops in Tushan},
  journal = {AS/BIHP},
  year = {1971},
  pages = {195-200},
  x-huffmanId = {371},
  source = {huffman-l-z},
}