Harvard:
Mao tsung-Wu, M.C.-., and Cheng Tsung-Tse. 1982, "Yaozu yuyan jianshi", in Beijing, Minzu Chubanshe.,
APA:
Mao tsung-Wu, M.C.-., and Cheng Tsung-Tse. (1982). Yaozu yuyan jianshi. Beijing, Minzu Chubanshe., .
Chicago:
Mao tsung-Wu, Meng Chao-chi, and Cheng Tsung-Tse. 1982. "Yaozu Yuyan Jianshi." In Beijing, Minzu Chubanshe., .
MLA:
Mao tsung-Wu, Meng Chao-chi, and Cheng Tsung-Tse. "Yaozu Yuyan Jianshi." Beijing, Minzu Chubanshe.. (1982): .
Citation within the text:
(Mao & Cheng 1982)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{maotsung-wu1982yaozu,
  author = {Mao Tsung-wu, Meng Chao-chi, and {Cheng Tsung-tse}, {}},
  title = {Yaozu yuyan jianshi},
  journal = {Beijing, Minzu Chubanshe.},
  year = {1982},
  x-huffmanId = {820},
  x-inLang = {ITEM# :820},
  source = {huffman-l-z},
}