Harvard:
Mayer, T.J.L. xxxx, "English-Baluchi dictionary",
APA:
Mayer, T.J.L. (xxxx). English-Baluchi dictionary. .
Chicago:
Mayer, Thomas John Lee. xxxx. "English-Baluchi Dictionary." .
MLA:
Mayer, Thomas John Lee. "English-Baluchi Dictionary." (xxxx): .
Citation within the text:
(Mayer xxxx)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{mayerxxxxenglish,
  title = {English-Baluchi dictionary},
  author = {MAYER, Thomas John Lee},
  year = {xxxx},
  keywords = {Pakistan;Language},
  BAS = {395434},
  source = {bas},
}