Harvard:
Mazaudon, M. xxxx, "TibetoBurman tonogenetics",
APA:
Mazaudon, M. (xxxx). TibetoBurman tonogenetics. .
Chicago:
Mazaudon, Martine. xxxx. "TibetoBurman Tonogenetics." .
MLA:
Mazaudon, Martine. "TibetoBurman Tonogenetics." (xxxx): .
Citation within the text:
(Mazaudon xxxx)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{mazaudonxxxxtibetoburman,
  title = {TibetoBurman tonogenetics},
  author = {MAZAUDON, Martine},
  year = {xxxx},
  keywords = {Asia Only;Language},
  BAS = {395654},
  source = {bas},
}