Harvard:
Mokashi-Punekar, S. xxxx, "Mohenjodaro seals, read and identified",
APA:
Mokashi-Punekar, S. (xxxx). Mohenjodaro seals, read and identified. .
Chicago:
Mokashi-Punekar, Shankar. xxxx. "Mohenjodaro Seals, Read and Identified." .
MLA:
Mokashi-Punekar, Shankar. "Mohenjodaro Seals, Read and Identified." (xxxx): .
Citation within the text:
(Mokashi-Punekar xxxx)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{mokashi-punekarxxxxmohenjodaro,
  title = {Mohenjodaro seals, read and identified},
  author = {MOKASHI-PUNEKAR, Shankar},
  year = {xxxx},
  keywords = {India;History;Epigraphy},
  BAS = {414763},
  source = {bas},
}