Harvard:
Ngaosyvath, P. and Ngaosyvath, M. xxxx, "Manuel de conversation francais-laotien",
APA:
Ngaosyvath, P. and Ngaosyvath, M. (xxxx). Manuel de conversation francais-laotien. .
Chicago:
Ngaosyvath, Phiouphanh and Manila Ngaosyvath. xxxx. "Manuel De Conversation Francais-laotien." .
MLA:
Ngaosyvath, Phiouphanh and Manila Ngaosyvath. "Manuel De Conversation Francais-laotien." (xxxx): .
Citation within the text:
(Ngaosyvath & Ngaosyvath xxxx)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{ngaosyvathxxxxmanuel,
  title = {Manuel de conversation francais-laotien},
  author = {NGAOSYVATH, Phiouphanh and NGAOSYVATH, Manila},
  year = {xxxx},
  keywords = {Laos;Language;Study & Teaching},
  BAS = {438970},
  source = {bas},
}