Harvard:
Nhan, N.H. xxxx, "The Chinese language, a concrete analysis",
APA:
Nhan, N.H. (xxxx). The Chinese language, a concrete analysis. .
Chicago:
Nhan, Nguyen Hoai. xxxx. "The Chinese Language, a Concrete Analysis." .
MLA:
Nhan, Nguyen Hoai. "The Chinese Language, a Concrete Analysis." (xxxx): .
Citation within the text:
(Nhan xxxx)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{nhanxxxxchinese,
  title = {The Chinese language, a concrete analysis},
  author = {NHAN, Nguyen Hoai},
  year = {xxxx},
  address = {Collection Cher ami, ne te degonfle pas.},
  keywords = {China;Language},
  x-extra = {Collection Cher ami, ne te degonfle pas.},
  BAS = {439650},
  source = {bas},
}