Harvard:
Ouyang Jueya and Zheng Yiqing. 1980, "Li yu jian zhi", in Peking, Chinese Academy of Social Sciences.,
APA:
Ouyang Jueya. (1980). Li yu jian zhi. Peking, Chinese Academy of Social Sciences., .
Chicago:
Ouyang Jueya. 1980. "Li Yu Jian Zhi." In Peking, Chinese Academy of Social Sciences., .
MLA:
Ouyang Jueya and Zheng Yiqing. "Li Yu Jian Zhi." Peking, Chinese Academy of Social Sciences.. (1980): .
Citation within the text:
(Ouyang & Zheng 1980)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{ouyang1980li,
  author = {{Ouyang Jueya}, {} and {Zheng Yiqing}, {}},
  title = {Li yu jian zhi},
  journal = {Peking, Chinese Academy of Social Sciences.},
  year = {1980},
  x-huffmanId = {2263},
  x-inLang = {ITEM# :2263},
  source = {huffman-l-z},
}