Harvard:
Park, C.-. xxxx, "An intensive course in Korean",
APA:
Park, C.-. (xxxx). An intensive course in Korean. .
Chicago:
Park, Chang-hai. xxxx. "An Intensive Course in Korean." .
MLA:
Park, Chang-hai. "An Intensive Course in Korean." (xxxx): .
Citation within the text:
(Park xxxx)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{parkxxxxintensive,
  title = {An intensive course in Korean},
  author = {PARK, Chang-hai},
  year = {xxxx},
  keywords = {Korea;Language},
  BAS = {464144},
  source = {bas},
}