Harvard:
Park, C.-H. and Pak, K.-D. xxxx, "Korean 1: an intensive course",
APA:
Park, C.-H. and Pak, K.-D. (xxxx). Korean 1: an intensive course. .
Chicago:
Park, Chang-Hai and Ki-Dawk Pak. xxxx. "Korean 1: An Intensive Course." .
MLA:
Park, Chang-Hai and Ki-Dawk Pak. "Korean 1: An Intensive Course." (xxxx): .
Citation within the text:
(Park & Pak xxxx)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{parkxxxxkorean,
  title = {Korean 1: an intensive course},
  author = {PARK, Chang-Hai and PAK, Ki-Dawk},
  year = {xxxx},
  keywords = {Korea;Language;Study & Teaching},
  BAS = {464146},
  source = {bas},
}