Harvard:
Peck, C. xxxx, "Borneo language studies I: Sabah syntax papers",
APA:
Peck, C. (xxxx). Borneo language studies I: Sabah syntax papers. .
Chicago:
Peck, Charles. xxxx. "Borneo Language Studies I: Sabah Syntax Papers." .
MLA:
Peck, Charles. "Borneo Language Studies I: Sabah Syntax Papers." (xxxx): .
Citation within the text:
(Peck xxxx)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{peckxxxxborneo,
  title = {Borneo language studies I: Sabah syntax papers},
  author = {PECK, Charles},
  year = {xxxx},
  keywords = {Malaysia/Sabah;Language;Linguistics},
  BAS = {470584},
  source = {bas},
}