Harvard:
Phan Hủu đâT. 1963, "Cac dân tôc thuôc ngủ he Môn-Khme ỏ miên Băc Viêt Nam",
APA:
Phan Hủu đâT. (1963). Cac dân tôc thuôc ngủ he Môn-Khme ỏ miên Băc Viêt Nam. .
Chicago:
Phan Hủu đâT. 1963. "Cac Dân Tôc Thuôc Ngủ He Môn-Khme ỏ Miên Băc Viêt Nam." .
MLA:
Phan Hủu đâT. "Cac Dân Tôc Thuôc Ngủ He Môn-Khme ỏ Miên Băc Viêt Nam." (1963): .
Citation within the text:
(Phan 1963)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{phan1963cac,
  author = {{Phan Hủu Đât}, {}},
  title = {Cac dân tôc thuôc ngủ he Môn-Khme ỏ miên Băc Viêt Nam},
  address = {Hanoi},
  year = {1963},
  x-huffmanId = {2465},
  x-inLang = {ITEM# :2465},
  source = {huffman-l-z},
}