Harvard:
Piasek, M. xxxx, "Worterbuch Chinesisch-Deutsch. 4. Aufl",
APA:
Piasek, M. (xxxx). Worterbuch Chinesisch-Deutsch. 4. Aufl. .
Chicago:
Piasek, Martin. xxxx. "Worterbuch Chinesisch-Deutsch. 4. Aufl." .
MLA:
Piasek, Martin. "Worterbuch Chinesisch-Deutsch. 4. Aufl." (xxxx): .
Citation within the text:
(Piasek xxxx)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{piasekxxxxworterbuch,
  title = {Worterbuch Chinesisch-Deutsch. 4. Aufl},
  author = {PIASEK, Martin},
  year = {xxxx},
  keywords = {China;Language;Reference},
  BAS = {476026},
  source = {bas},
}