Harvard:
Rai, A. xxxx, "A house divided: the origin and development of Hindi/Hindavi",
APA:
Rai, A. (xxxx). A house divided: the origin and development of Hindi/Hindavi. .
Chicago:
Rai, Amrit. xxxx. "A House Divided: the Origin and Development of Hindi/Hindavi." .
MLA:
Rai, Amrit. "A House Divided: the Origin and Development of Hindi/Hindavi." (xxxx): .
Citation within the text:
(Rai xxxx)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{raixxxxhouse,
  title = {A house divided: the origin and development of Hindi/Hindavi},
  author = {RAI, Amrit},
  year = {xxxx},
  keywords = {India;Language},
  BAS = {491362},
  source = {bas},
}