Harvard:
Sichuan Ethnic Publishing House. 1980, "Zang Han dui shao chang yong ci hui", in Sichuan Ethnic Publishing House, June.,
APA:
Sichuan Ethnic Publishing House. (1980). Zang Han dui shao chang yong ci hui. Sichuan Ethnic Publishing House, June., .
Chicago:
Sichuan Ethnic Publishing House. 1980. "Zang Han Dui Shao Chang Yong Ci Hui." In Sichuan Ethnic Publishing House, June., .
MLA:
Sichuan Ethnic Publishing House. "Zang Han Dui Shao Chang Yong Ci Hui." Sichuan Ethnic Publishing House, June.. (1980): .
Citation within the text:
(Sichuan 1980)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{sichuan1980zang,
  author = {{Sichuan Ethnic Publishing House}, {}},
  title = {Zang Han dui shao chang yong ci hui},
  journal = {Sichuan Ethnic Publishing House, June.},
  year = {1980},
  x-huffmanId = {3807},
  x-inLang = {ITEM# :3807},
  source = {huffman-l-z},
}