Harvard:
Sukhanov, V.F. xxxx, "Uproshchennye nachertaniia i raznopisi kitaiskikh ieroglifov: spravochnik",
APA:
Sukhanov, V.F. (xxxx). Uproshchennye nachertaniia i raznopisi kitaiskikh ieroglifov: spravochnik. .
Chicago:
Sukhanov, Vladimir Fedorovich. xxxx. "Uproshchennye Nachertaniia I Raznopisi Kitaiskikh Ieroglifov: Spravochnik." .
MLA:
Sukhanov, Vladimir Fedorovich. "Uproshchennye Nachertaniia I Raznopisi Kitaiskikh Ieroglifov: Spravochnik." (xxxx): .
Citation within the text:
(Sukhanov xxxx)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{sukhanovxxxxuproshchennye,
  title = {Uproshchennye nachertaniia i raznopisi kitaiskikh ieroglifov: spravochnik},
  author = {SUKHANOV, Vladimir Fedorovich},
  year = {xxxx},
  keywords = {China;Language},
  BAS = {587542},
  source = {bas},
}