Harvard:
Thomas, D. xxxx, "Further Chamic studies",
APA:
Thomas, D. (xxxx). Further Chamic studies. .
Chicago:
Thomas, David. xxxx. "Further Chamic Studies." .
MLA:
Thomas, David. "Further Chamic Studies." (xxxx): .
Citation within the text:
(Thomas xxxx)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{thomasxxxxfurther,
  title = {Further Chamic studies},
  author = {THOMAS, David},
  year = {xxxx},
  address = {Papers in Southeast Asian Linguistics no.15.},
  keywords = {Cambodia;Language;Linguistics},
  x-extra = {Papers in Southeast Asian Linguistics no.15.},
  BAS = {609128},
  source = {bas},
}