Harvard:
Tirugnanasambandhan, P. xxxx, "The concepts of alamkara sastra in Tamil",
APA:
Tirugnanasambandhan, P. (xxxx). The concepts of alamkara sastra in Tamil. .
Chicago:
Tirugnanasambandhan, P. xxxx. "The Concepts of Alamkara Sastra in Tamil." .
MLA:
Tirugnanasambandhan, P. "The Concepts of Alamkara Sastra in Tamil." (xxxx): .
Citation within the text:
(Tirugnanasambandhan xxxx)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{tirugnanasambandhanxxxxconcepts,
  title = {The concepts of alamkara sastra in Tamil},
  author = {TIRUGNANASAMBANDHAN, P.},
  year = {xxxx},
  keywords = {India;Language;Linguistics},
  BAS = {612628},
  source = {bas},
}