Harvard:
Vries, L.. and Vries-Wiersma, R.. xxxx, "The morphology of Wambon of the Irian Jaya Upper-Digul area: with an introduction to its phonology",
APA:
Vries, L.. and Vries-Wiersma, R.. (xxxx). The morphology of Wambon of the Irian Jaya Upper-Digul area: with an introduction to its phonology. .
Chicago:
Vries, Lourens de and Robinia de Vries-wiersma. xxxx. "The Morphology of Wambon of the Irian Jaya Upper-Digul Area: with An Introduction To Its Phonology." .
MLA:
Vries, Lourens de and Robinia de Vries-wiersma. "The Morphology of Wambon of the Irian Jaya Upper-Digul Area: with An Introduction To Its Phonology." (xxxx): .
Citation within the text:
(Vries & Vries-Wiersma xxxx)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{vriesxxxxmorphology,
  title = {The morphology of Wambon of the Irian Jaya Upper-Digul area: with an introduction to its phonology},
  author = {VRIES, Lourens de and VRIES-WIERSMA, Robinia de},
  year = {xxxx},
  address = {Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde; 151},
  keywords = {Indonesia;Language;Linguistics},
  x-extra = {Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde; 151},
  BAS = {638247},
  source = {bas},
}