Harvard:
Wang Fushi. 1979, "Miao-yu fan-yan sheng de nu bi-jiao",
APA:
Wang Fushi. (1979). Miao-yu fan-yan sheng de nu bi-jiao. .
Chicago:
Wang Fushi. 1979. "Miao-yu Fan-yan Sheng De Nu Bi-jiao." .
MLA:
Wang Fushi. "Miao-yu Fan-yan Sheng De Nu Bi-jiao." (1979): .
Citation within the text:
(Wang 1979)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{wang1979miao,
  author = {{Wang Fushi}, {}},
  title = {Miao-yu fan-yan sheng de nu bi-jiao},
  address = {Peking},
  year = {1979},
  x-huffmanId = {5483},
  x-length = {219p.},
  x-inLang = {ITEM# :5483},
  source = {huffman-l-z},
}